Fundacja Inicjatywa B

Otwarcie skweru C. Kulmiza w Żarowie

Otwarcie skweru C. Kulmiza w Żarowie

Przed zakończeniem ostatniego etapu rewitalizacji skweru przy ul. Krasińskiego w Żarowie, Fundacja Inicjatywa B oraz Gmina Żarów dokonali otwarcia społecznej przestrzeni miejskiej im. Carla Kulmiza. Podczas wydarzenia w części oficjalnej przedstawiciele trzech instytucji zaangażowanych w projekt rewitalizacji skweru zasadzili drzewo, które mamy nadzieję będzie świadkiem kolejnych inicjatyw społecznych na tym terenie.

Program wydarzenia oparty był na lokalnych projektach, produktach i inicjatywach, które zaprezentowali: Fundacja Inicjatywa B, Urząd Miejski w Żarowie, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Stowarzyszenie ZIELONY ŻARÓW, Browar Łażany, #MBurgery, Neftai 2Mch 1 Nafta Bard z Tomaszem Łabudą oraz DJ Robson Okrzesik.

Podsumowanie działań związanych z rewitalizacją

Skwer przy ul. Krasińskiego od ostatniego kwartału 2020 roku przeżywa piękną metamorfozę. Rewitalizacja potrwa jeszcze trochę, jednak nie mogliśmy się powstrzymać od organizacji tego wydarzenia, do którego by nie doszło – gdyby nie piękny mecenat nad lokalną kulturą, historią, a właściwie całą społecznością Żarowa.

Mowa tu o Polskiej Ceramice Ogniotrwałej z Żarowa, która na etapie koncepcyjnym i projektowym postanowiła po sfinansowaniu muralu „Szamotowni” wesprzeć Fundację Inicjatywa B w kolejnym pomyśle. Po kilku rozmowach PCO i fundacji do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy Urząd Miejski w Żarowie, który przeprowadził najważniejsze prace rewitalizacyjne na skwerze.

W takcie prowadzenia najważniejszych prac tj. instalacji oświetlenia parkowego, regulacji ciągów komunikacyjnych, stworzeniu chodnika, przebudowy miejsc parkingowych, określeniu dzisiejszych rabat odbywały się równoległe działania wolontarystyczne. Podczas 5 oficjalnych spotkań ponad setka Wolontariuszy (byli to mieszkańcy Gminy Żarów, radna Rady Miejskiej, przedstawiciele Żarowskiej Strefy NGO oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego) pracowała społecznie na rzecz tego terenu.

Przez kilkadziesiąt godzin Wolontariusze, w działaniach organizowanych przez Fundację Inicjatywa B wzięli udział w: pracach ziemnych związanych z usunięciem niechcianych korzeni i kamieni, spulchnianiem podłoża oraz usuwaniem traw z donic, rozplantowaniu prawie 45 ton kompostu, który poprawił warunki glebowe na rabatach, zasianiu trawnika rekreacyjnego oraz nasadzeniach setek roślin, które dziś zdobią rabaty miejskiego skweru.

Działania wolontarystyczne były wspierane przez „Strefę Okazji”, która przekazując fundacji odpowiedni sprzęt przyczyniła się do realizacji naszego planu. Działania wolontarystyczne wsparła także Gmina Żarów, która dostarczała zbiorniki z wodą, którą podlewaliśmy rośliny.

Przed nami jeszcze kilka działań związanych z rewitalizacją, jednak oddany do użytku skwer jest już społeczną przestrzenią, która musi być monitorowana i pilnowana społecznie. Dbając o porządek i bezpieczeństwo stworzymy miejsce funkcjonalne i wygodne dla wszystkich.