Fundacja Inicjatywa B

Kapsuła czasu ma 3 lata! Montujemy kolejne tabliczki pamiątkowe

Kapsuła czasu ma 3 lata! Montujemy kolejne tabliczki pamiątkowe

8 grudnia 2017 roku w ramach projektu Opowiadania o mieście, który został zrealizowany w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymał Tomasz Nycz; Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Żarów zamknęli kapsułę czasu na 25 lat!

Płytki pamięci

Po zamknięciu kapsuły czasu, okres 25-lat do otwarcia wiadomości w 2042 roku, organizatorzy wykorzystują na montaż okolicznościowych tabliczek, zawierających rocznice, jubileusze (lokalnych grup, zespołów, formacji, szkół, organizacji itp.) oraz innych ważnych wydarzeń, które miały miejsce w danym roku kalendarzowym… Pamiątkowe płytki, umieszczane są bezpośrednio na cokole kapsuły czasu…

W 2018 roku na cokole kapsuły czasu pojawiło się 5 tabliczek, w 2019 zamontowaliśmy 7 tabliczek. W 2020 roku dwie organizacje pozarządowe z Żarowa zainstalowały następujące tabliczki pamiątkowe zawierające istotne rocznice, które miały miejsce na terenie Gminy Żarów:

  • 30-lecie Samorządu terytorialnego
  • 170-lecie żarowskiej „Szamotowni”
  • 10-lecie spółdzielni „Raz Dwa Trzy”
  • 10-lecie Żarowskiej Izby Historycznej
  • 40-lecie żarowskiej „Solidarności”
  • 100-lecie powstania żarowskiej Parafii
  • 75-lecie Biblioteki Publicznej w Żarowie

Za rok, ponownie zamontujemy kilka płytek dla zachowania pamięci o lokalnej kulturze, sztuce i historii. Zapraszamy do odwiedzin żarowskiej kapsuły czas, o której można przeczytać na Naszych stronach internetowych!

Informacje organizacyjne

Organizatorem akcji animacyjnej wokół Kapsuły czasu są: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Wykonanie tabliczek pamięci: Agencja Reklamowa Geospace. Instalacja tabliczek: Marcin Sawicki.