Fundacja Inicjatywa B

Kąpiemy Nagą Pannę na jej imieniny!

Kąpiemy Nagą Pannę na jej imieniny!

„Naga Panna” autorstwa Ryszarda Waldemara Zamorskiego to charakterystyczna rzeźba miejska, która zdobi centrum Żarowa od 1980~1981 roku. Data ustawienia pomnika na placu k/ „Nefrytu” została przekazana ustnie przez pracowników ówczesnej „Szamotowni”, w której powstała figura kobiety. Biorąc pod uwagę przybliżoną datę ustawienia „Aktu”, w tym roku rzeźba obchodzi 40-lecie swojego istnienia w przestrzeni miejskiej.

Wg relacji pracowników żarowskiej „Szamotowni” kopia rzeźby wałbrzyskiej „Panny”, została uchroniona przed zniszczeniem i staraniami pracowników fabryki ustawiona w centrum miasta 8 maja. Zgodnie z kalendarzem rzeźbie nadano imię „Stasia”. Od początku lat 80-tych XX wieku rzeźba zmieniła swoją lokalizację, przemieszczając się o kilkanaście metrów na północ gdzie stoi do dnia dzisiejszego, również od tego czasu mieszkańcy Żarowa wymyślali dla niej różne nazwy: „Naga Panna”, „Goła Baba”, czy „Nefretete” (od „Nefrytu”), to najpopularniejsze pseudonimy jakimi określamy plenerową rzeźbę Zamorskiego.

W 2019 roku, po kilkudziesięciu latach od powstania rzeźby o nazwie „Akt” koło pomnika zrobiło się głośno za sprawą renowacji, której organizatorami były: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Dwie organizacje pozarządowe z Żarowa zaprosiły syna autora: Jana Zamorskiego (artystę rzeźbiarza o międzynarodowym dorobku twórczym) do współpracy przy „remoncie” pomnika. Renowacja zakończona w czerwcu 2019 roku została zwieńczona spotkaniem autorskim z Janem Zamorskim oraz żoną autora: Anną Malicką-Zamorską, którzy dokonali oficjalnego odsłonięcia rzeźby po jej renowacji.

Imieniny „Nagiej Panny”

Od czasu renowacji żarowskiej rzeźby jej społecznymi opiekunami są: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, którzy prowadzą nie tylko szereg akcji animacyjnych wokół pomnika, ale także dbają o jej stan. Z okazji imienin „Stasia” została przez wyżej wymienione NGO oczyszczona z kurzu miejskiego i innych zabrudzeń.

Informacje organizacyjne:

Informacje o renowacji znajdują się na tablicy informacyjnej ustawionej koło „Nagiej Panny” oraz na stronie: www.inicjatywab.pl/naga-panna. Podziękowania za pomoc w organizacji kąpieli kierujemy do: Marty i Jacka Marczyńskich oraz Aleksandra Stelmacha (Wypożyczalnia Narzędzi).