Fundacja Inicjatywa B

Inicjatywa B na Konferencji „Wspólnie dla dziedzictwa”

Inicjatywa B na Konferencji „Wspólnie dla dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury, w dniach 27-28 listopada br. w Krakowie zorganizowali konferencję: „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie” dla NGO i wolontariuszy biorących udział w tegorocznym programie „Wspólnie dla Dziedzictwa 2019″.

Inicjatywa B na konferencja dla NGO z Polski

Fundacja Inicjatywa B znalazła się w gronie 10 organizacji pozarządowych z Polski, które mogły w ramach niniejszej konferencji zaprezentować własne działania w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”. Nasze wystąpienie w bloku: „Wspólnie dla dziedzictwa 2019. Dobre praktyki w projektach polskich”, poświęcone było projektowi: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów, który wspólnie ze Stowarzyszeniem Labiryntarium.pl realizujemy od 2016 roku.

W prezentacji o „Bibliotece dziedzictwa” znalazły się następujące punkty programowe: historia projektu i jego struktury, podsumowanie kampanii społecznej, omówienie specyfikacji działań związanych z archiwistyką społeczną oraz świadomej metodologii wykorzystywanej w projekcie przez nasze NGO.

Prezes Fundacji Inicjatywa B – Tomasz Nycz, opowiedział także o cyklicznych spotkaniach przy Regale pamięci, kapsule czasu (w kontekście zachowania pamięci dla przyszłych pokoleń), renowacji „Nagiej Panny”, jako przykładu pracy z małą architekturą miejską oraz promocji lokalnej historii w przestrzeni miejskiej w odniesieniu do muralu „Silesia / DZCH”.

Rok 2019 to czas dynamicznego rozwoju projektu. W tej części prezentacji omówione zostały kwestie związane z: archiwistyką społeczną, kontaktach z mieszkańcami, aktywizacją środowisk wiejskich, formach praktycznych dla dzieci i młodzieży, próbami kreacji potencjału miejsc, działaniami z partnerami, animacjach międzypokoleniowych, działalności wydawniczej.

Wymiana doświadczeń pomiędzy NGO

Podczas 3 paneli wykładowych uczestniczyło wiele organizacji pozarządowych z Polski oraz z całej Europy, dla których szerokie pojęte „dziedzictwo” jest wspólnym mianownikiem do działania. Osiągnięcia poszczególnych instytucji zostały opublikowane w formie ciekawostek w postaci planera, który stworzył Narodowy Instytut Dziedzictwa jako podsumowanie programu „Wspólnie dla dziedzictwa”. W publikacji znajduje się także „Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów” z zaznaczonym na mapie polski Żarowem!