Podsumowanie roku 2023 w Fundacji Inicjatywa B

Podsumowanie roku 2023 w Fundacji Inicjatywa B

W 2023 roku Fundacja Inicjatywa B w znaczący sposób rozwinęła „Żarowski Wolontariat”, oraz działalność wystawienniczą („Żarowska Strefa Wystawiennicza”), w ramach której analizowano i prezentowano wybrane tematy związane z lokalną kulturą i historią. W 2023 roku nie zabrakło wydarzeń dostępnych dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób dorosłych i seniorów, którzy w przemyślany sposób włączani byli w autorskie działania animacyjne mające duży wydźwięk w Gminie Żarów.

W 2023 roku żarowska organizacja pozarządowa kontynuowała projekt „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej”, której działalność rozpoczęła się jesienią 2022 roku, a której powstanie i organizację dofinansował w kwocie 144.930 zł Narodowy Instytutu Wolności – „Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.”. 7.000 zł Fundacja Inicjatywa B pozyskała z dotacji Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Spółki PEPCO Poland sp. z o. o. oraz 11.795 zł z budżetu lokalnych przedsiębiorstw, firm, stowarzyszeń i darowizn od osób prywatnych, oraz kampanii crowfundingowej.

Poniżej przedstawiamy, krótki opis najprawdopodobniej wszystkich działań, które zrealizowaliśmy w 2023 roku:
 • Wernisaż/Wystawa: „Praca w Dolnośląskich Zakładach Chemicznych ‘Organika’ w Żarowie” – Archiwalia, fotografie oraz wspomnienia związane z pracą w DZCH miały na celu unaocznienie relacji ogólnoludzkich i wykształconych w obrębie fabryki podsystemów, a także chwilowe odtworzenie wspólnoty byłych pracowników „Organiki”. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Podsumowanie roku 2022 w „Bibliotece Dziedzictwa” – Zestawienie działalności projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”. Regał pamięci w liczbach. Podziękowania dla sponsorów. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów.
 • 7. Żarowskie Gry Bez Prądu – Rodzinne rozgrywki w gry planszowe, karciane i manualne. Współpraca: REBEL.pl, Jacek Marczyński.
 • Wernisaż/Wystawa „Życie codzienne za czasów PRL w Żarowie” – Wystawa nacechowana lokalnymi akcentami składała się: archiwalnych fotografii, elementów multimedialnych, archiwaliów oraz przedmiotów (charakterystycznych dla czasów PRL; udostępnionych przez mieszkańców Żarowa). Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych O!PLA w Żarowie – Specjalne projekcje polskich animacji dla najmłodszych widzów z Gminy Żarów. Współpraca: Polska Animacja.
 • Koloryzacja i wyostrzenie zdjęć Józefa Babica – Akcja tematyczna mająca na celu pozyskanie od mieszkańców zdjęć J. Babica i ich digitalizację, a następnie koloryzację. Fotografie wykorzystano w wystawie pt. „Babic – żarowskim fotografem był”.
 • Wernisaż/Wystawa: „Babic – żarowskim fotografem był” – Kolejna wystawa, która powstała w Żarowskiej Strefie Wystawienniczej. W ramach pokazu zaprezentowany został przekrój fotografii (w różnych formatach). Na wyselekcjonowanych materiałach wizualnych znaleźli się mieszkańcy Żarowa pozujący do zdjęć z konikiem Józefa Babica w zakładzie fotograficznym i w przestrzeni miasta oraz inne zdjęcia autorstwa żarowskiego fotografika. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • 45. rocznica powstania „Nagiej Panny” – Animacja miejska podsumowująca historię żarowskiej rzeźby „AKT” oraz plenerowe działania dla mieszkańców Żarowa związane z historią, literaturą czy mikro-ruchem miejskim. Współpraca: Partnerzy: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Teatr Bezdomny im. Bohumila Hrabala, Agencja Reklamowa Geospace, KGW Imbramowice, Jacek Marczyński oraz Ślężański Ośrodek Kultury.
 • Robimy sznurki do baniek – Otwarte warsztaty manualne poświęcone tworzeniu autorskich zestawów bańkarskich dedykowanych dla szóstej edycji festiwalu „Mydlany Park”.
 • Mydlany Park Festiwal 6 – Jeden z największych festiwali mydlanych na Dolnym Śląsku został zorganizowany po raz pierwszy na Stadionie Miejskim w Żarowie, który został wypełniony mnóstwem baniek i tuneli mydlanych.
 • Wernisaż/Wystawa: „C. Kulmiz – Wernisaż postaci i działalności” – Nietuzinkowa postać żarowskiej historii została przedstawiona za pomocą fotografii oraz archiwaliów w kontekście inwestycji przemysłowych i społecznych, które odmieniły przedwojenny Żarów i wpłynęły na dzisiejsze postrzeganie miasta. Na ekspozycji nie zabrakło przedwojennych widoków, dokumentów oraz artefaktów związanych pośrednio i bezpośrednio z Carlem Friedrichem von Kulmizem, który był nie tylko ojcem żarowskiego przemysłu, ale również człowiekiem otwartym na potrzeby ówczesnych mieszkańców miasta. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Szkolenie fuNGO dla Fundacji Inicjatywa B – Spotkanie kompetencyjne dedykowane dla wolontariuszy oraz zespołu Fundacji Inicjatywa B, podczas którego omawiane były tematy związane z fundraisingiem, pracy zespołowej, wspólnej promocji działań oraz wolontariatem. Współpraca: Fundacja Sapere Aude.
 • Wernisaż/Wystawa: „Przed i powojenna działalność sportowa w Żarowie” – Wystawa prezentowała przekrojowo w dużych formatach pierwszą lokalną drużynę piłkarską „SV Saarau”, Żarowskie Towarzystwo Gimnastyczne oraz mniej znane aktywności niemieckich mieszkańców Żarowa tj. zawody pływackie czy „amatorską” ligę kręglarską. W okresie powojennym, do lat 60. XX wieku w Żarowie działały zakładowe drużyny piłkarskie – „Unia” oraz „Ceramik”, które następnie połączyły siły tworząc działający do dziś KS „Zjednoczeni Żarów”. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • KOPERNIK 550 – Wystawa filatelistyczna – Prezentacja walorów filatelistycznych przedstawiających postać Mikołaja Kopernika lub nawiązujących do jego życia i działalności z kolekcji Tomasza Nycza, została zaprezentowana w dwóch odsłonach/wernisażach: w Sobótce i w Żarowie. Współpraca: Ślężański Ośrodek Kultury.
 • Finisaż „Żarowskiej Strefy Wystawienniczej” + „ARCHIwalna Potańcówka” – W ramach spotkania, które odbyło się Żarowskiej Strefie Wystawienniczej można było poznać lokalną historię za pomocą multimedialnych form i instalacji. Całość zwieńczyła „ARCHIwalna Potańcówka”, której celem była integracja lokalnego społeczeństwa. Współpraca: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Premiera „Żarowskiego Pilsa” – Stworzenie produktu lokalnego przez Browar Łażany w kooperacji z Fundacją Inicjatywa B. Współpraca: Browar Łażany.

Głównym projektem w roku 2023 była „Żarowska Strefa Wystawiennicza”, w której odbyły się 7 wystaw tematycznych, warsztaty kompetencyjne oraz spotkania wolontarystyczne. Dysponując wynajmowanym lokalem zorganizowaliśmy miejsce spotkań mieszkańców Żarowa, którzy integrowali się wokół lokalnej kultury i historii. W cały projekt zaangażowana była grupa ponad 40 wolontariuszek i wolontariuszy, którzy prowadziła ŻSW w okresie od października 2022 do grudnia 2023.

Wspomnieć warto również o kontynuacji projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”, którą wsparło ponad kilkadziesiąt osób, a to z kolei poskutkowało pozyskaniem do wspólnego archiwum mnóstwa dokumentów cennych dla Ziemi Żarowskiej.

Fundacja Inicjatywa B składa podziękowania wszystkim partnerom, wolontariuszom oraz mecenasom kultury za współpracę! Dobrze, że jesteście z Nami.

Tomasz Nycz

Wszystkie powyższe działania prowadzone były przez zespół Fundacji Inicjatywa B i wymienionych powyżej Partnerów. Specyfikacja zrealizowanych wydarzeń znajduje się w naszym kalendarzu. Relacje fotograficzno-filmowe można zobaczyć w naszej galerii.

Sprawdźcie Nasze profile w mediach społecznościowych:

Szczegółowe relacje filmowe, fotograficzne i dźwiękowe ze wszystkich projektów, które udało się Nam stworzyć w roku 2023, można oglądać i słuchać w mediach społecznościowych:

Share on
Dodaj komentarz