Warsztaty „Robimy sznurki do baniek”

Warsztaty „Robimy sznurki do baniek”

Fundacji Inicjatywa B zaprasza do uczestnictwa w rodzinnych warsztatach, w ramach których stworzymy kilkadziesiąt zestawów do robienia wielkich baniek mydlanych. Powstałe na zajęciach praktycznych sznurki, zostaną wykorzystane podczas festiwalu Mydlany Park 6.

Poza zestawami dedykowanymi na festiwal „ulotnego piękna”, każdy z uczestników warsztatów stworzy własne kijki ze sznurkami i zabierze je bezpłatnie do domu.

Zajęcia odbędą się 17 czerwca o godz. 11.00 w Żarowskiej Strefie Wystawienniczej (ul. Armii Krajowej 22 w Żarowie – dawne EKO). Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: https://bit.ly/3ONQj7R

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B,  ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacja i promocją Warsztatów „Robimy sznurki do baniek” i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym tj.: Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Share on
Dodaj komentarz