Warsztaty digitalizacji dla seniorów

Warsztaty digitalizacji dla seniorów

Fundacja Inicjatywa B w ramach programu pn.: „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprasza na „Warsztaty digitalizacji dla seniorów”. Zajęcia praktyczne będą polegały na profesjonalnym ucyfrowieniu materiałów archiwalnych: dokumentów oraz fotografii za pomocą skanera płaskiego, skanera do klisz fotograficznych, długopisu skanującego oraz namiotu bezcieniowego.

Warsztaty zostaną poprzedzone autorskim komentarzem o archiwistyce społecznej oraz „Bibliotece Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej”. Po części teoretycznej uczestnicy zajęć w oparciu o posiadaną wiedzę wypełnią metryczki opisowe do zaprezentowanych fotografii, które zostaną wykorzystane do stworzenia gry pamięciowej pt. „Archiwalne memory o Żarowie”.

Po dokonaniu opisów i sklasyfikowaniu fotografii rozpoczniemy proces digitalizacji wybranych dokumentów oraz innych materiałów wizualnych, które są przechowywane na Regale pamięci. Z wykorzystaniem komputera oraz różnych skanerów powstaną pliki cyfrowe dokumentów, które przygotujemy pod reprodukcję poligraficzną.

Aby wziąć udział w warsztatach dedykowanych dla seniorów, należy wysłać zgłoszenie na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz wiek. „Warsztaty digitalizacji dla seniorów” odbędą się 15 października o godz. 11.00 w żarowskiej Bibliotece Publicznej. Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B, ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działaniami projektu: „Warsztaty digitalizacji dla seniorów” i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie „Wspólnie dla Dziedzictwa”. Beneficjentem i organizatorem projektu jest Fundacja Inicjatywa B. Partner projektu: Biblioteka Publiczna w Żarowie.

Share on
Dodaj komentarz