Tworzymy grę pamięciową: „Archiwalne Memory o Żarowie”

Tworzymy grę pamięciową: „Archiwalne Memory o Żarowie”

W ramach programu: „Biblioteka Dziedzictwa. Kontynuacje”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Fundacja Inicjatywa B rozpoczyna przygotowania do stworzenia lokalnej gry pamięciowej pt. „Archiwalne Memory o Żarowie”, która oparta będzie na starych fotografiach.

Do stworzenia wyżej wspomnianej gry niezbędne są fotografie archiwalne pochodzące z okresu 1945-1989, które znajdują się w rodzinnych albumach mieszkańców Żarowa. Zdjęcia przedstawiające żarowską przestrzeń miejską oraz różne wydarzenia w okresie powojennym oraz z czasów PRL, dla obecnych i przyszłych pokoleń są źródłem informacji o „minionej” rzeczywistości, która będzie przybliżana za pomocą rozrywkowej gry rodzinnej.

Pozyskane fotografie od mieszkańców gminy Żarów trafią do prowadzonego w ramach projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej” Cyfrowego Archiwum Ziemi Żarowskiej. Spośród dostarczonych zdjęć Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl wybiorą 36 fotografii, które będą immanentną częścią pierwszej tego typu publikacji na Ziemi Żarowskiej.

Wyselekcjonowane fotografie wydrukujemy w postaci 36 planszetek o wymiarach 6 cm x 6 cm, które zostaną zapakowane w spersonalizowane pudełko, w którym oprócz fotograficznych elementów znajdą się edukacyjne karty informacyjne stworzone w oparciu o posiadaną przez nas wiedzę.

Premiera gry, która odbędzie się w październiku 2021 roku będzie miała formę rodzinnych rozgrywek, które przeprowadzimy przy Regale pamięci w żarowskiej Bibliotece Publicznej, ale zanim do tego dojdzie apelujemy do mieszkańców Żarowa i okolicznych wsi o udostępnianie swoich zdjęć. O premierze gry i międzypokoleniowych rozgrywkach będziemy informować na naszej stronie www oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację Inicjatywa B.

Fotografie w formie elektronicznej (zeskanowane w jak największej rozdzielczości) należy przesyłać do 18.10 na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, numer kontaktowy oraz tytuł zdjęcia i notatkę szczegółową zawierającą: datę wykonania fotografii, nazwę miejsca lub wydarzenia, które uwieczniono na zdjęciu oraz imię i nazwisko autora.

Zdjęcia można również dostarczać do biura Fundacji Inicjatywa B, które znajduje się w Żarowie przy ul. Kopernika 5/2 po wcześniejszym kontakcie e-mailowym (wezmeudzial@inicjatywab.pl) lub telefonicznym (781 041 989). Zdjęcia na miejscu zeskanujemy, a oryginał zwrócimy w nienaruszonym stanie. Osoby dostarczające zdjęcia osobiście otrzymają również ich kopię elektroniczną, którą wyślemy na wskazany adres e-mail lub zapiszemy na płycie CD.

Organizator w przypadku braku wystarczającej ilości zgłoszeń lub niskiej wartości merytorycznej i wizualnej nadesłanych fotografii zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć będących w kolekcji Fundacji Inicjatywa B oraz Stowarzyszenia Labiryntarium.pl.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie „Wspólnie dla Dziedzictwa”. Beneficjentem i organizatorem projektu jest Fundacja Inicjatywa B.

Share on
Dodaj komentarz