(byli)na skwerze C. Kulmiza

(byli)na skwerze C. Kulmiza

Fundacja Inicjatywa B zaprasza mieszkańców Gminy Żarów do uczestnictwa w wolontariacie na rzecz skweru C. Kulmiza pt. (byli)na skwerze C. Kulmiza.

Podczas wydarzenia (byli)na skwerze C. Kulmiza zasadzimy łąkę leśną składającą się z połączenia zimozielonych traw i kwiatów. Łąka wyrośnie na jednej ze stref, na której w niedalekiej przyszłości planujemy zaaranżować proekologiczny zakątek dla najmłodszych mieszkańców Żarowa. Dodatkowe siły skupimy na ostatecznym uporządkowaniu rabat.

Aby wziąć udział w wolontariacie na rzecz skweru C. Kulmiza wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu / e-mail, wiek oraz deklaracje sprzętowe (jeśli masz grabki, łopaty, taczki, rękawiczki etc., koniecznie nas o tym poinformuj).

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz: potwierdzenie przyjęcia do jednej z grup zadaniowej, kontakt do koordynatora działań, a po wykonanej pracy certyfikat i referencje. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 20 osób. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu e-mailowego. Prace będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami sanitarno-epidemiologiczne.

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B, ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działaniami projektu: (byli)na skwerze C. Kulmiza i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Miejsce: Skwer im Carla Kulmiza
Adres: ul. Krasińskiego, 58-130 Żarów
Data: 22 maja 2021
Czas: 10.00-18.00

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B, Gmina Żarów, Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów Sp z o.o. Koordynacja prac dla Fundacji Inicjatywa B: Agnieszka Feszter oraz Monika Bogusz. Sponsor sprzętu ogrodniczego: Strefa Okazji.

Share on
Dodaj komentarz