Sadzimy! Wolontariat na skwerze C. Kulmiza

Sadzimy! Wolontariat na skwerze C. Kulmiza

Fundacja Inicjatywa B zaprasza mieszkańców Gminy Żarów do uczestnictwa w wolontariacie na rzecz skweru C. Kulmiza pt. Sadzimy! Wolontariat na skwerze C. Kulmiza.

Za nami trzy spotkania wolontarystyczne, które polegały na przygotowaniu rabat pod nasadzenia. Z wydzielonych stref usunięto kamienie i zbędne korzenie roślin, spulchniono podłoże, rozprowadzono kompost oraz wyrównano cały teren.

Podczas wydarzenia Sadzimy! Wolontariat na skwerze C. Kulmiza dokonamy pierwszych nasadzeń roślin, które zmienią wygląd tego miejsca nadając mu zaprojektowany wcześniej charakter. Aby wziąć udział w wolontariacie na rzecz skweru C. Kulmiza wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu / e-mail, wiek oraz deklaracje sprzętowe (jeśli masz grabki, łopaty, taczki, rękawiczki etc., koniecznie nas o tym poinformuj).

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz: potwierdzenie przyjęcia do jednej z grup zadaniowej, kontakt do koordynatora działań, a po wykonanej pracy certyfikat i referencje. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 20 osób. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu e-mailowego. Prace będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami sanitarno-epidemiologiczne.

Po spotkaniu Sadzimy! Wolontariat na skwerze C. Kulmiza, każda osoba biorąca udział w akcji społecznej otrzyma nasionko gigantycznych słoneczników, które zasadzi w doniczce ze swoim imieniem i zabierze do domu. Zabierając doniczkę do domu Wolontariusze zobowiązani są do uprawiania (w doniczce) słonecznika własnymi technikami, które pozwolą roślinie osiągnąć jak największy wzrost i jak największy kwiat słonecznika.O słonecznik dbamy do dnia wielkiego mierzenia! 28 sierpnia na adres wezmeudzial@inicjatywab.pl zgłaszamy roślinkę do konkursu przesyłając jej zdjęcie i udokumentowane fotografią wymiary:

  • Roślinę mierzymy od poziomu ziemi w donicy do najwyższego brzegu kwiatu słonecznika.
  • Robimy zdjęcie z miarką przy roślinie i wysyłamy na e-mail wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz adresem pod którym znajduje się roślina.

UWAGA! Fotografując słonecznik zrób to jak najlepiej, aby zaprezentować go profesjonalnie podczas rozstrzygnięcia konkursu.Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia konkursu w formie prezentacji roślin na skwerze im. C. Kulmiza w dniu 29 sierpnia.Wysyłając zdjęcie do konkursu, Wolontariusze z akcji Sadzimy! Wolontariat na skwerze C. Kulmiza wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W konkursie za zajęcie 1 miejsca laureat otrzyma profesjonalny projekt własnej rabaty np. w przydomowym ogródku, za zajęcie 2, i 3 miejsca można wygrać zestawy ogrodnicze. Zapraszamy do luźnej zabawy.

Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B, ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działaniami projektu: „Sadzimy Wolontariat na skwerze C.Kulmiza” i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Miejsce: Skwer im Carla Kulmiza
Adres: ul. Krasińskiego, 58-130 Żarów
Data: 15 maja 2021
Czas: 10.00-18.00

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B, Gmina Żarów, Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów Sp z o.o. Koordynacja prac dla Fundacji Inicjatywa B: Agnieszka Feszter oraz Monika Bogusz. Sponsor sprzętu ogrodniczego: Strefa Okazji.

Share on
Dodaj komentarz