Zadbajmy o żarowski drzewostan. Kup magnes!

Zadbajmy o żarowski drzewostan. Kup magnes!

Kup unikatowy magnes na lodówkę w kształcie liścia dębu i pomóż ratować drzewostan Parku miejskiego w Żarowie. Fundacja Inicjatywa B uruchamia kolejną kampanię, której celem jest promocja i ochrona żarowskich pomników przyrody.

Unikatowe, ceramiczne magnesy na lodówkę, które stworzył artysta Jan Zamorski można zakupić za pośrednictwem naszej organizacji za kwotę minimalną 25,00 zł. Dochód ze sprzedaży (po odliczeniu kosztów produkcji) magnesów będzie przeznaczony na ratowanie drzew w żarowskim parku miejskim.

Dlaczego chcemy ratować drzewa w żarowskim parku? Park w Żarowie, jest przestrzenią cenną o czym świadczy obecność 51 gatunków drzew, które posiadają niezwykłe walory ozdobne. Jest to przestrzeń, którą powinniśmy promować poza swoimi granicami administracyjnymi, a która dziś ma spore szanse aby zachować ją na dłużej w aktualnym stanie.

Z odpowiedzi Urzędu Miejskiego na jedno z pism Fundacji Inicjatywa B wynika, że Gmina Żarów w latach 2010-2020, nie ubiegała się o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie jakichkolwiek prac konserwatorskich na terenie parku miejskiego w Żarowie. W wyżej wymienionym okresie nie zostały również przeprowadzone prace konserwatorskie i pielęgnacyjne.

Co zrobiliśmy już dla parku?
 1. Stworzenie strony internetowej, której celem jest promocja parku miejskiego w Żarowie. Strona działa w strukturach oficjalnej witryny Fundacji Inicjatywa B.
 2. Stworzenie i prowadzenie profilu w mediach społecznościowych: www.facebook.com/parkzarow, gdzie promujemy park, publikujemy ciekawostki historyczne oraz fotografie współczesne mające na celu zwrócenie uwagi na drzewostan w zaniedbanym parku.
 3. Powołanie grupy Wolontariuszy, którzy pracują nad parkiem tworząc nową topografię, organizując panele-rozmowy nad reorganizacją parku, ochroną zabytkowych drzew i ich promocją za pomocą nowych mediów i nowatorskich rozwiązań animacyjnych etc.
 4. Stworzenie nowej tablicy informacyjnej prezentującej topografię i drzewostan występujący w przestrzeni parkowej. Dwustronna tablica poza drzewostanem unaocznia istniejące i nieistniejące elementy w przestrzeni żarowskiego parku. Na postawie tablicy powstały drukowane ulotki, które ułatwiają świadome spacery-zwiedzanie parku w Żarowie.
 5. Weryfikacja i analiza inwentaryzacji i ewidencji założenia ogrodowo-parkowego. Na postawie dostępnych materiałów archiwalnych, w porozumieniu ze specjalistami wskazaliśmy błędy w nazewnictwie drzew.
 6. Działania animacyjne wokół parku tj. organizacja spacerów i specjalistycznych prelekcji terenowych z udziałem środowiska dendrologicznego, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców Żarowa.
 7. Organizacja społecznej akcji „Tylko liście mogą leżeć w parku”, której celem było posprzątanie zabytkowego terenu parkowego z nieczystości i wskazanie niefunkcjonalnych-uszkodzonych koszy na śmieci.
 8. Urząd Miejski w Żarowie na wniosek Fundacji Inicjatywa B wymienił kosze na śmieci na terenie żarowskiego parku.
 9. Stworzenie za pomocą drukarek 3D okolicznościowych liści z parku miejskiego w Żarowie. Liście pomogą w edukacji dzieci i młodzieży w spacerach terenowych planowanych w okresie jesiennym i zimowym.
 10. Gromadzenie i archiwizacja przedwojennych widoków parku, zdjęć z okresu PRL w celu jego ochrony i promocji. W ramach projektu „Biblioteka Dziedzictwa Ziemi Żarowskiej” oraz „Parku 51” pozyskaliśmy kilkanaście przedwojennych widokówek, które przedstawiają przestrzeń parkową. Wspomniany zbiór jest największym zbiorem społecznym w Gminie Żarów. Zbiór jest dostępny na wolnej licencji.
Jakie są plany na najbliższą przyszłość? Na co potrzebne są pieniądze?
 1. Zabiegi pielęgnacyjne. W pierwszej kolejności chcemy wykonać diagnostykę wybranych drzew za pomocą tomografu komputerowego, który wykorzystuje technologię soniczną.
 2. Sprowadzenie na teren Parku Miejskiego w Żarowie, wykwalifikowanego Arborysty. Z uwagi na stan zdrowia większości drzew oraz ostatnich gwałtownych zjawisk atmosferycznych niezbędne jest kompleksowe przeprowadzenie oceny stanu zdrowia cennych okazów drzew pod kątem bezpieczeństwa czego następstwem powinno być ich należyte zabezpieczanie.
 3. Prowadzenie i rozwijanie działań edukacyjnych na rzecz zachowania wartości historycznej parku m.in.: stworzenie tablicy perspektywicznej, przy pomocy której osoby odwiedzający park będą mogli sobie wyobrazić jego wygląd z XIX wieku., organizacja dendrologicznych spacerów, tworzenie edukacyjno-promocyjnych materiałów filmowych, stworzenie ścieżki dźwiękowej, dzięki której będzie można poznać bliżej drzewostan żarowskiego parku etc.
 4. Nawiązanie współpracy z niezależnymi ekspertami, którzy będą opiniować działania podejmowane przez fundację, Urząd Miejski i inne jednostki samorządowe na terenie żarowskiego parku.
 5. Współpraca z administratorami podobnych obiektów w sąsiednich miejscowościach w celu wymiany pomysłów, doświadczeń i metodologii.
 6. Stworzenie struktury sieci parków. Koncepcyjne połączenie parku miejskiego w Żarowie z ogrodami przypałacowymi, które znajdują się na terenie Gminy Żarów. Stworzenie mapy parków i planów ich zwiedzania.
Jesteśmy w trakcie…
 1. 31 maja 2019 roku złożyliśmy do UM w Żarowie pismo ws objęcia statusem pomnika przyrody dwóch drzew, które na chwile obecną nie są objęte ochroną. Są to: Klon pospolity ‘Palmatifidum’ (Acer platanoides ‘Palmatifidum’) oraz Kłęk amerykański (Gymnocladus dioca). Pomimo naszych licznych wezwań sprawa stoi w miejscu. Dla wyżej wymienionych drzew stworzyliśmy profesjonalne karty drzew, które udostępniliśmy UM.
 2. 31 maja 2019 roku złożyliśmy wniosek do UM o podjęcie działań w zakresie ochrony pomników przyrody, drzew o wymiarach pomnikowych oraz drzew unikatowych, poprzez sprowadzenie na teren Parku Miejskiego w Żarowie, wykwalifikowanego Arborysty. Z uwagi na stan zdrowia większości drzew oraz ostatnich gwałtownych zjawisk atmosferycznych niezbędne jest kompleksowe przeprowadzenie oceny stanu zdrowia cennych okazów drzew pod kątem bezpieczeństwa czego następstwem powinno być ich należyte zabezpieczanie. W tym przypadku chcemy pozyskiwać środki zewnętrzne.
 3. Rozpoczęcie walki z „Redestowcem”, gatunkiem inwazyjnym na terenie parkowym, który skutecznie wypiera inne, cenne gatunki roślin z runa leśnego żarowskiego parku. Na chwilę obecną zaalarmowaliśmy UM o tej sprawie w 2019 roku.
 4. Tworzenie zielnika cyfrowego, który ma na celu informować mieszkańców Żarowa oraz wycieczki dendrologiczne o bogatym drzewostanie żarowskiego parku miejskiego. Przy tworzeniu publikacji elektronicznej (później drukowanej) bierzemy pod uwagę pory roku jeśli chodzi o pozyskiwanie materiałów. Tworzenie zielnika determinowane jest chęcią dokumentacji zieleni zabytkowej.

Aby złożyć zamówienie wystarczy wysłać e-mail na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu, ilość zamawianych magnesów i typ (matowy/szkliwiony). W odpowiedzi wyślemy potwierdzenie zamówienia, informacje o transakcji i sposobie odebrania magnesów. Wysłanie e-mail oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Treść RODO znajduje się na www.inicjatywab.pl.

Share on
Dodaj komentarz