Wolontariat na skwerze C. Kulmiza

Wolontariat na skwerze C. Kulmiza

Fundacja Inicjatywa B zaprasza mieszkańców Gminy Żarów do uczestnictwa w wolontariacie na rzecz skweru C. Kulmiza Wolontariat na skwerze C. Kulmiza.

Wieloetapowy projekt, który prowadzą Fundacja Inicjatywa B oraz Gmina Żarów potrzebuje Waszej pomocy! Po wielkich inwestycjach, które w ramach planu rewitalizacji przeprowadził Urząd Miejski w Żarowie, pora na działania wolontarystyczne, których plan przedstawiamy poniżej:

  • prace ziemne związane z usunięciem niechcianych korzeni i kamieni
  • spulchnianie podłoża
  • usuwanie traw i korzeni z donic
  • rozprowadzanie kompostu
  • wyrównanie podłoża grabiami

Prace będą prowadzone w grupach dwuosobowych. Podczas wydarzenia obowiązują normy sanitarno-epidemiologiczne.

Aby wziąć udział w wolontariacie na rzecz skweru C. Kulmiza wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl.

W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu / e-mail, wiek, informacje o dyspozycyjności (w które dni dasz radę pomóc w pracach na skwerze), deklaracje sprzętowe (jeśli masz grabki, łopaty, sekatory, taczki, rękawiczki etc., koniecznie nas o tym poinformuj).

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymasz: potwierdzenie przyjęcia do jednej z grup zadaniowej, kontakt do koordynatora działań, a po wykonanej pracy certyfikat i referencje. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 20 osób. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu e-mailowego. Wysłanie e-mail-zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula  informacyjna: Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatywa B,  ul. Armii Krajowej 2/1, 58-130 Żarów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem zadań realizowanych przez Fundację Inicjatywa B. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działaniami projektu: Wolontariat na skwerze C. Kulmiza i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.  Dane osobowe umieszczane będą na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej: www.inicjatywab.pl, które znajdują się na serwerach umieszczonych poza granicami Unii Europejskiej. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie a ich podanie ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa: dostępu do danych,  sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie można także wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Miejsce: Skwer C. Kulmiza
Adres: ul. Krasińskiego, 58-130 Żarów
Data: 25-26-27 marca 2021 / 01-02-03 kwietnia 2021
Czas: 16.00-20.00 (czwartki, piątki), 10.00+ (soboty)

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B, Gmina Żarów, Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów Sp z o.o.. Koordynacja prac dla Fundacji Inicjatywa B: Agnieszka Feszter oraz Monika Bogusz.

Share on
Dodaj komentarz