Żarowska Strefa NGO – Tworzymy wspólną przestrzeń

Żarowska Strefa NGO – Tworzymy wspólną przestrzeń

Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl uruchamiają Żarowską Strefę NGO i otwierają gabloty informacyjne, które mają być wspólną przestrzenią promocji dla organizacji pozarządowych oraz produktu lokalnego.

Żarowska Strefa NGO – to miejsce stworzone z myślą o wsparciu lokalnych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych działających w sektorze szeroko pojętej kultury na terenie Gminy Żarów.

17 października we wnękach okiennych budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie zostaną zamontowane gabloty informacyjne. Na tablicach pojawiać się będą informacje (plakaty, afisze) mówiące o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, historycznych i edukacyjnych, które organizowane są przez lokalnych animatorów (przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji).

Tablice prezentować będą treści apolityczne, areligijne i kreowane tylko i wyłącznie przez organizacje pozarządowe z terenu 58-130. Administratorem tablic zewnętrznych i Żarowskiej Strefy NGO będzie Fundacja Inicjatywa B.

Taguj wydarzenia razem z nami

#żarowskie #organizacje #pozarządowe #strefa #ngo #gminażarów #miejsceinformacji #działanialokalne #żarowskiproduktlokalny #inicjatywab #labiryntarium.pl

Więcej informacji o Żarowskiej Strefie NGO można znaleźć na stronie: www.inicjatywab.pl/strefango/

Share on
Dodaj komentarz