Dotacja Narodowego Instytutu Wolności w programie COVID-19

Dotacja Narodowego Instytutu Wolności w programie COVID-19

Fundacja Inicjatywa B otrzymała dofinansowanie na pomoc w inicjowaniu lokalnych działań związanych COVID-19. Dotację w wysokości 6.900 zł przyznał Narodowy Instytut Wolności.

Zadanie realizowane jest w ramach programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Celem niniejszego programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Fundacja Inicjatywa B uruchamia „Plan B – pomoc w epidemii”, czyli formę wsparcia dla państwowych placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych na terenie powiatu świdnickiego.

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na stworzenie za pomocą drukarek 3D 500 przyłbic ochronnych, które zostaną przekazane bezpłatnie najbardziej potrzebującym instytucjom.

Już teraz można zgłaszać zapotrzebowanie na przyłbice ochronne pisząc na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W treści wiadomości prosimy o podanie: nazwy instytucji, adres siedziby, telefon kontaktowy oraz wnioskowaną ilość przyłbic ochronnych.

Share on
Dodaj komentarz