Dotacja FRW na rozbudowę pracowni druku 3D

Dotacja FRW na rozbudowę pracowni druku 3D

Fundacja Inicjatywa B otrzymała dofinansowanie na rozbudowę pracowni druku 3D w wysokości: 3000,00 zł. Dotację przyznał Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – www.frw.pl

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na doposażenie pracowni druku 3D, której organizatorem jest żarowska NGO. W ramach dotacji zostanie zakupiona drukarka, zapas filamentu niezbędny w procesie druku oraz części serwisowe.

Celem nowo powstałej pracowni druku 3D jest produkcja opasek 3D do przyłbic ochronnych wykorzystywanych przez szpitale, ratowników, straż pożarną, policję oraz inne służby niosące pomoc w tzw. „pierwszej linii”. Po zakończonym projekcie pracowania będzie służyć celom edukacyjnym i artystycznym.

Share on
Dodaj komentarz