Podsumowanie roku 2019 w Fundacji Inicjatywa B

Podsumowanie roku 2019 w Fundacji Inicjatywa B

Fundacja Inicjatywa B w roku 2019, kontynuowała zainicjowane w poprzednich latach projekty oparte o autorską metodologię i sposoby realizacji. Poza ciągłością niektórych wydarzeń, zespół Inicjatywy B stworzył kilka nowych przedsięwzięć oscylujących wokół: edukacji, lokalnej historii, sztuki filmowej, literatury, gier czy pracy w przestrzeni miejskiej. To wszystko zaowocowało 28 wydarzeniami dla ponad 3700 aktywnych odbiorców oraz działaniami, które pozostawiły po sobie wyraźny efekt naszej pracy

W roku 2019 poza działalnością statutową, która promowała i krzewiła lokalną historię, wspierała młodych twórców, umożliwiała rozwój artystyczny mieszkańcom Gminy Żarów, skupiała się wokół Wolontariatu i lokalnych działaniach NGO, wprowadziliśmy kolejne koncepcje estetyzacji przestrzeni miejskiej, uczestniczyliśmy w szkoleniach poprawiających nasze kompetencje, wzięliśmy udział w konferencjach i pisaliśmy wnioski o dotacje, które poskutkowały pozyskaniem ponad: 57,000 zł ze środków ogólnopolskich instytucji, ponad 12,000 zł ze środków lokalnych przedsiębiorstw, firm i osób prywatnych.

Rok 2019 przyniósł wiele cennych dla nas wyróżnień i nobilitacji tj.: 1. miejsce w plebiscycie TOP5 dolnośląskich organizacji działających lokalnie, którego organizatorem było Polskie Radio Wrocław, możliwość prezentacji projektu „Biblioteki dziedzictwa” na międzynarodowej konferencji „Wspólnie dla dziedzictwa”, którego organizatorem był: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Główna (1 z 3) nagroda w konkursie Narodowego Centrum Kultury pt. „Odkryj swój skarb” oraz publikacja w elektronicznym wydaniu „Lokalnych inspiracji”. Ponadto Fundacja Inicjatywa B nawiązała współprace z kilkunastoma instytucjami kultury, sektorem gospodarczym oraz animatorami i artystami, którzy wpłynęli na poziom merytoryczny i artystyczny podejmowanych przez nas działań.

Poniżej przedstawiamy, krótki opis najprawdopodobniej wszystkich działań, które zrealizowaliśmy w 2019 roku:

Działania historyczne

 • 14. Spotkanie przy Regale pamięci. Prelekcja pt. „Spacer po XIX wiecznym Żarowie”, którą poprowadził Zbigniew Malicki w owskiej Bibliotece Publicznej. Partnerzy organizacyjni: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Biblioteka Publiczna.
 • Wydanie ulotek promocyjnych Biblioteki dziedzictwa. Wydanie i dystrybucja w różnych punktach ulotek projektowych, których celem było pozyskanie materiałów archiwalnych dot. Gminy Żarów od jej mieszkańców. Partner organizacyjny: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • 15. Spotkanie przy Regale pamięci. Prelekcja pt. „Spacerem po dawnym Żarowie – Wspaniały XX wiek”, którą poprowadził Zbigniew Malicki w żarowskiej Bibliotece Publicznej. Partnerzy organizacyjni: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Biblioteka Publiczna.
 • Wystawa plenerowa fotografii miejskich Żarowa. Organizacja dwóch wystaw fotografii miejskich pochodzących z okresu 1950-1980. Wystawa składała się z 20 plansz i była dostępna w przestrzeni miasta przez 90 dni. Partnerzy organizacyjni: Muzeum Historii Polski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • Lokalne Historie Mówione. Stworzenie 5 nagrań dźwiękowych, w których to 5 mieszkańców Gminy Żarów opowiada o swoich wspomnieniach i doświadczeniach związanych ściśle z regionem 58-130. Partnerzy organizacyjni: Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • PRElekcje o lokalnej historii. Organizacja trzech spotkań tematycznych w świetlicach wiejskich: Krukowa, Mrowin i Wierzbnej. Partnerzy organizacyjni: Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • 4. Stary Żarów. Organizacja 4. Edycji rowerowej gry miejskiej, która odbyła się na terenie Żarowa, Mrowin i Kalna. Partnerzy organizacyjni: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Stowarzyszenie Rowerowy Żarów.
 • Wykłady historyczne związane z regionem Gminy Żarów. Organizacja trzech spotkań tematycznych w świetlicach wiejskich: Kalna, Łażan i Pożarzyska. Partnerzy organizacyjni: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl
 • Filmy z lotu ptaka. Stworzenie 6 odcinków filmowych, które promują wybrane zabytki Gminy Żarów. Były to działania z tworzenia potencjału miejsc. Partnerzy organizacyjni: Muzeum Historii Polski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • Folder z pocztówkami. Wydanie 100 egz. Folderu składającego się z reprodukcji 10 szt. przedwojennych żarowskich pocztówek. Partnerzy organizacyjni: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • Drugi Regał pamięci. Stworzenie drugiego Regału pamięci w ramach „Biblioteki dziedzictwa”, który stanął w Jaworzynie Śląskiej. Partnerzy organizacyjni: Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej.
 • Gazeta Biblioteka dziedzictwa. Wydanie dwóch numerów nieregularnika, będącego podsumowaniem działań projektowych z lat 2017-2019. Partnerzy organizacyjni: Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, Invest-Park Development Sp. z o. o.
 • Podróż w czasie w willi Treutler. Organizacja wydarzenia artystyczno-historycznego składającego się z wystawy, prelekcji, instalacji społecznej i prezentacji multimedialnej. Partnerzy organizacyjni: Invest-Park Development Sp. z o. o., Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.

Działania rozrywkowe

 • 4. Żarowskie gry bez prądu. Spotkanie dla fanów gier planszowych, karcianych i manualnych, które odbyły się w Białym Lokalu Jacka Marczyńskiego. Partnerzy organizacyjni: Rebel.pl, Jacek Marczyński.
 • Zbiórka konsol i gier 8-16 bit. Otwarta akcja społeczna, której celem było pozyskanie od mieszkańców Gminy Żarów, gier, akcesoriów i konsol niezbędnych do przeprowadzenia rozgrywek gier wideo.
 • 4. Mydlany Park Festiwal. Organizacja największego na Dolnym Śląsku festiwalu ulotnego piękna z bańkami mydlanymi w roli głównej. Partnerzy organizacyjni: Urząd Miejski w Żarowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Agencja Reklamowa Geospace.
 • Mydlany happening. Organizacja i przeprowadzenie zajęć z bańkami mydlanymi podczas happeningu Polskiej Ceramiki Ogniotrwałej S.A w Łażanach.

Działania filmowe

 • 3. Nocne animacje. Maraton filmów animowanych dla dzieci i młodzieży, który odbył się w świetlicy wiejskiej we Wierzbnej. Partnerzy organizacyjni: Polska animacja, Sołectwo wsi Wierzbnej.
 • 7. Ogólnopolski festiwal Polskiej Animacji. Organizacja 8 projekcji filmowych w ramach których zostało wyświetlonych 51 filmów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Partnerzy organizacyjni: Polska animacja, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.
 • 11. Different Point of View. Realizacja kolejnej edycji żarowskiego festiwalu filmowego w skład którego wchodziły następujące wydarzenia: Kino sferyczne, „Za kamerą w TVP – spotkanie tematyczne z Bradke i Sitkiem”, Spotkanie autorskie z Mikołajem Grzebieniakiem, seans kina plenerowego. Ze względu na złą pogodę pozostałe wydarzenia festiwalowe zostały odwołane. Partnerzy organizacyjni: Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka, Agencja Reklamowa Geospace, Sołectwo wsi Wierzbna.

Działania rozwojowo-promocyjne

 • Stworzenie Żarowskiej Strefy NGO. Płaszczyzna wymiany idei, pomysłów i produktu lokalnego, tworzonych przez lokalne organizacja pozarządowe i twórców produktów. Do chwili obecnej włączyliśmy 8 instytucji i 5 lokalnych producentów w struktury strefy NGO.
 • Stworzenie plakatu i koszulki. W ramach działań promocyjnych Gminy Żarów został opracowany i wdrożony projekt koszulki „58-130” oraz plakatu przedstawiającego designerski plan Żarowa i Wierzbnej. Partner organizacyjny: Peszkowski Graphic
 • Żarowski Wolontariat. Stworzenie płaszczyzny do rozwoju i prowadzenia na terenie Gminy Żarów świadomego wolontariatu.

Działania artystyczno-edukacyjne

 • Warsztaty malowania miedzią. Praktyczne zajęcia twórcze dla chłopców z okazji Dnia kobiet, które odbyły się w przestrzeniach Szkoły Podstawowej. Partner organizacyjny: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.
 • soBUDKA. Trzecia edycja Budki nietelefonicznej, która była poświęcona poezji i legendom Ślężańskim. Instalacja została ustawiona w przestrzeni sobótczańskiego rynku. Partnerzy organizacyjni: Ślężański Ośrodek Kultury, Biblioteka Ślężańska.
 • Historyczna zieleń żarowskiego Parku miejskiego. W ramach projektu PARK51 została przeprowadzona plenerowa prelekcja dot. kompozycji i gatunków drzew żarowskiego parku. Partner organizacyjny: Dendrologia Sobolewski.
 • Digitalizacja dokumentów historycznych. Przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu digitalizacji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Partnerzy organizacyjni:Muzeum Historii Polski, Biblioteka Publiczna.
 • Ucyfrowienie dokumentów historycznych. Przeprowadzenie zajęć praktycznych z alternatywnych metod digitalizacji dla uczniów Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Partner organizacyjny: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Zamorscy. Spotkanie wokół „Nagiej Panny”. Spotkanie autorskie z Anną Malicką-Zamorską oraz Janem Zamorskim – współtwórczynią żarowskiej rzeźby oraz synem autora, osobą która przeprowadzała renowację Janem Zamorskim. Partner organizacyjny: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl.
 • Żarowski konwent gier wideo. Organizacja trzech wykładów tematycznych, wydarzenia muzyczno-tanecznego oraz rozgrywek gier wideo na konsolach retro. Partnerzy organizacyjni: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Jacek Marczyński.
 • PARK 51 jesienią. Stworzenie multimedialnej formy prezentacji walorów żarowskiego Parku miejskiego jesienią.

Interwencje w mieście

 • Renowacja żarowskiej rzeźby AKT. Remont „Nagiej Panny” wraz z działaniami animacyjnymi tj.: montaż parasola i tablicy informacyjnej. Partner organizacyjny: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl
 • Płytki pamięci. Montaż 7 płytek pamięci na cokół żarowskiej kapsuły czasu, których celem jest upamiętnienie lokalnych rocznic, wydarzeń i jubileuszów instytucji z terenu Gminy Żarów. Partner organizacyjny: Stowarzyszenie Labiryntarium.pl

Fundacja Inicjatywa B składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom, wolontariuszom oraz Mecenasom kultury za szczególne wsparcie merytoryczne, techniczne i promocyjne! Dziękujemy, że jesteście z Nami.

Tomasz Nycz

Wszystkie powyższe działania prowadzone były przez zespół Fundacji Inicjatywa B: Tomasz Nycz, Małgorzata Nycz, Joanna Żywioł, Wojciech Majstrzyk, Maciej Wabik, Katarzyna Kramarczuk, Konrad Wyroba, Gwidon Pis, Marcin Sawicki, Mateusz Cudo, Anna Gerus, Katarzyna Tarnowska. Pełna specyfikacja zrealizowanych wydarzeń znajduje się w naszym kalendarzu. Relacje fotograficzno-filmowe można zobaczyć w naszej galerii.

Sprawdźcie Nasze profile w mediach społecznościowych:

Szczegółowe relacje filmowe, fotograficzne i dźwiękowe ze wszystkich projektów, które udało się Nam stworzyć w roku 2019, można oglądać i słuchać w mediach społecznościowych:

Share on
Dodaj komentarz