Zamorscy. Spotkanie wokół rzeźby Nagiej Panny

Zamorscy. Spotkanie wokół rzeźby Nagiej Panny

Po udanym procesie renowacji żarowskiej rzeźby AKT, znanej mieszkańcom Gminy Żarów jako „Naga Panna” Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl zapraszają na uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika, które dopełni spotkanie autorskie z twórcami: Anną Malicką-Zamorską i Janem Zamorskim. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na: https://inicjatywab.pl/naga-panna/

Plenerowe spotkanie wokół rzeźby AKT ma na celu przybliżenie historii i okoliczności powstania żarowskiej „Panny”, która stoi w centrum miasta od lat 70-tych XX wieku. Zamorscy. Spotkanie wokół rzeźby Nagiej Panny to szansa na spotkanie z rzeźbiarzami, którzy bezpośrednio przyczynili się do powstania, a później do remontu pomnika, który choć nie jest zabytkiem wkomponował się na stałe w krajobraz Żarowa i po odnowieniu cieszy oko.

Na spotkanie tematyczne zapraszamy wszystkim mieszkańców Gminy Żarów, ale także sponsorów głównych: Katarzyna Potoczna, Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów Sp z o.o., MARTECH, Agencja Reklamowa GEOSPACE, bez których renowacja mogłaby się nie odbyć. Nasze organizację liczą na obecność wszystkich tych, którzy wsparli projekt za pomocą portalu zrzutka.pl. Już teraz dziękujemy za niezwykły mecenat nad lokalną kulturą!

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Druk materiałów reklamowych: Agencja Reklamowa GEOSPACE.

Miejsce: Plac k/ Nefryt – 18:00
Data: 26 września 2019
W przypadku złej pogody spotkanie odbędzie się w Białym Lokalu Jacka Marczyńskiego, przy ul. Dworcowej 2A

Share on
Dodaj komentarz