Stary Żarów 4 – Rowerowa gra miejska

Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Stowarzyszenie Rowerowy Żarów zapraszają do uczestnictwa w czwartej żarowskiej rozgrywce rowerowej: Stary Żarów 4 – Rowerowa gra miejska. Tego jeszcze nie było! Wychodzimy poza granice administracyjne Żarowa i angażujemy w projekt wioski naszej gminy. Organizując rowerową grę miejską, chcemy przybliżyć wybrane obiekty naszego regionu, które pod wpływem czasu, zmieniły swój wygląd lub całkowicie zostały usunięte nie tylko z przestrzeni miejskiej, ale może z waszej pamięci?

Celem czwartej, rowerowej gry miejskiej, jest zapoznanie uczestników wydarzenia z lokalną historią Miasta i Gminy Żarów oraz aktywizacja istniejących grup rowerowych, lokalnych organizacji pozarządowych oraz sołectw wiejskich, za pomocą dynamicznej gry zespołowej, która zapewni dobrą zabawę, przyjazną rywalizację oraz integrację pasjonatów dwóch kółek…

Zasady gry są bardzo jasne. Uczestnicy wydarzenia poruszają się wyłącznie na własnych rowerach lub pieszo zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz wskazówkami przekazanymi przez organizatora. Mapa (przestrzeń, pole gry) oraz karta zadań, będą rozdane rowerzystom przed rozpoczęciem gry w miejscu organizacyjnym (na placu k/ Nefrytu). Niniejsze zagadki historyczne, wykonywane będą indywidualnie lub zbiorowo przez uczestników, ale o tym więcej mówi regulamin gry!

Rozstrzygnięcie gry: uczestnicy alleycata: Stary Żarów 4 – Rowerowa gra miejska, muszą zdać kartę zadaniową organizatorowi na mecie w ciągu 180 minut od rozpoczęcia gry. Karta zadaniowa musi zawierać potwierdzenia z odwiedzonych baz, zdobyte punkty, oraz inne „załączniki” zdobyte w ciągu rywalizacji. Ogłoszenie wyników nastąpi niedługo po dotarciu na metę (meta znajduje się na placu k/ boiska w Kalnie) ostatniego gracza-ostatnich rowerzystów!

Wydarzenie jest bezpłatne! Liczba miejsc ograniczona (60 graczy-nie grup) – Decyduje kolejność zgłoszeń, które należy wysyłać na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W treści wiadomości proszę podać: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu oraz nazwę grupy. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów np. rozmiaru kamizelek, informacji dodatkowych itp. W przypadku graczy niepełnoletnich wymagana jest zgoda od opiekunów prawnych.

Zgłoszenia przyjmujemy od osób indywidualnych oraz od grup zorganizowanych, których skład nie przekracza 5 osób. Więcej informacji w regulaminie gry rowerowej, który można przeczytać przed rozgrywką na: https://inicjatywab.pl/wp-content/uploads/2019/08/Regulamin-rowerowej-gry-miejskiej-Stary-Żarów-4.pdf

Każdy grupa-uczestnik indywidualny Stary Żarów 4 – Rowerowa gra miejska, otrzyma unikatowy pakiet startowy oraz manifest gry – scenariusz rozgrywki. Dla każdego uczestnika przewidujemy nagrody niespodzianki. Dla pierwszych trzech laureatów-grup przewidziane są nagrody główne: bony do sklepów rowerowych oraz ponad 100-letnia pocztówka z Gminy Żarów, a to wszystko o wartości ponad 1500,00 zł! Nagrody zostały ufundowane przez: Fundacja Inicjatywa B, Rowerowy Żarów. oraz Urząd Miejski w Żarowie. Szczegóły będą publikowane w tym wydarzeniu!

Podczas wydarzenia, na mecie wydarzenia: Stary Żarów 4 – Rowerowa gra miejska, zostanie przeprowadzony konkurs na najbardziej widowiskowy strój rowerzysty z lat 30-40-tych XX wieku. Drogi graczu Starego Żarowa, przebierz się na potrzebę wydarzenia; załóż kaszkiet, kapelusz, przywdziej kamizelkę po dziadku, wyczyść lakierki – wsiądź na swoją „kozę” i zjaw się na STARCIE gry rowerowej! Najfajniejsze stroje nagrodzimy po zakończeniu gry rowerowej w Kalnie!

Organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Rowerowy Żarów. Wsparcie programowe: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Kalinów” w Kalnie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach. Druk materiałów reklamowych: Agencja Reklamowa GEOSPACE. Projekt dofinansowano przez: Narodowy Instytut Dziedzictwa w programie Wspólnie dla dziedzictwa. Szczegółowe informacje można znaleźć na: oraz na stronie: https://inicjatywab.pl/stary-zarow-4/ oraz na wydarzeniu facebookowym!

Start: Plac k/ Nefryt – 16:00
Meta: Kalno k/ boiska – 18:00
Data: 31 sierpnia – 16:00
Czas trwania: 16:00-21:00

Share on
Dodaj komentarz