Narodowy Instytut Dziedzictwa przyznaje dotację dla Biblioteki Dziedzictwa!

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Wspólnie dla dziedzictwa, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 32 050 zł. Dotację przyznał Narodowy Instytut Dziedzictwa. https://www.nid.pl/pl/

W związku z przyznaniem dotacji, już od lipca w Gminie Żarów będzie można uczestniczyć w następujących działaniach:

  1. Druga plenerowa wystawa fotograficzna: Zaprezentujemy serię fotografii, pochodzących z lat 50-80-tych XX wieku z terenu Miasta i Gminy Żarów. Zdjęcia przedstawiające m.in. nieistniejące budynki, ciekawe punkty miasta, które pod wpływem czasu zmieniły swój wygląd, przedstawimy w formie wielkoformatowej wystawy plenerowej, która
    będzie realizowana w przestrzeni miejskiej Żarowa.
  2. Rowerowa gra miejska pt. Stary Żarów 4: Celem czwartej, rowerowej gry miejskiej w Żarowie będzie zapoznanie uczestników wydarzenia z lokalną historią Miasta i Gminy Żarów oraz aktywizacja istniejących grup rowerowych, za pomocą dynamicznej gry zespołowej, która zapewni dobrą zabawę, przyjazną rywalizację oraz integrację pasjonatów dwóch kółek!
  3. Wykłady historyczne związane z regionem Gminy Żarów: Przeprowadzenie trzech wykładów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenach wiejskich Gminy Żarów.
  4. Warsztaty ucyfrowienia materiałów historycznych – Alternatywne metody digitalizacji: Warsztaty dedykowane są dla dzieci i młodzieży, zostaną przeprowadzone w siedzibie żarowskiej Biblioteki Publicznej, przy Regale pamięci. W ramach warsztatów wykorzystamy posiadaną już kolekcję unikalnych archiwalnych dokumentów jako materiał źródłowy do przeprowadzenie zajęć praktycznych.
  5. Stworzenie filmu promocyjnego – Żarowskie zabytki z lotu ptaka w odcinkach: Wykonamy serię filmów wideo, pokazujących detale oraz charakterystyczne elementy architektoniczne; budynków, kościołów, zamków, kamienic itp. Znajdujących się w Gminie Żarów. Wykonanie zdjęć lotniczych ma na celu przybliżenie form architektonicznych, kopuł, gzymsów, części zabytkowych elewacji, płaskorzeźb itp., które są kiepsko widoczne z poziomu ziemi.
  6. Wydanie folderu reprodukcji przedwojennych kartek pocztowych, które na celu mają promocję i rozpowszechnianie projektu Biblioteki Dziedzictwa

W tym roku na powyższe działania Fundacja Inicjatywa B otrzymała także dotację w programie Patriotyzm Jutra, które przyznało Muzeum Historii Polski. O terminach realizacji poszczególnych punktów programu, organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, będą informować na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. Tymczasem zapraszamy na stronę projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów

Share on
Dodaj komentarz