Biblioteka dziedzictwa z dofinansowaniem od Muzeum Historii Polski!

Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów na wniosek, który złożyła Fundacja Inicjatywa B w programie Patriotyzm Jutra, otrzymała dofinansowanie na realizację szeregu działań i rozwój projektu w wysokości: 25,000 zł. Dotację przyznało Muzeum Historii Polski w Warszawie!

Już niebawem w Gminie Żarów:

 1. Plenerowa wystawa fotograficzna: Zaprezentujemy serię fotografii, pochodzących z lat 50-80-tych XX wieku z terenu Miasta i Gminy Żarów. Zdjęcia przedstawiające m.in. nieistniejące budynki, ciekawe punkty miasta, które pod wpływem czasu zmieniły swój wygląd, przedstawimy w formie wielkoformatowej wystawy plenerowej, która
  będzie realizowana w przestrzeni miejskiej Żarowa.
 2. Nagranie serii Historii mówionych: Będą to wspomnienia oraz narracje dot. przeżyć, doświadczeń oraz kwestii związanych z lokalną historią. Do nagrań zaprosimy kilku mieszkańców naszego miasta!
 3. Prelekcje o lokalnej historii: Przeprowadzenie trzech wykładów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenach wiejskich Gminy Żarów.
 4. Warsztaty z digitalizacji dokumentów historycznych: Warsztaty dedykowane są dla dzieci i młodzieży, zostaną przeprowadzone w siedzibie żarowskiej Biblioteki Publicznej, przy Regale pamięci. W ramach warsztatów wykorzystamy posiadaną już kolekcję unikalnych archiwalnych dokumentów jako materiał źródłowy do przeprowadzenie zajęć praktycznych.
 5. Stworzymy drugi Regał pamięci: Aby promować ideę samej ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, stworzymy drugi Regał pamięci, który zainstalujemy w jednej w sąsiednich gmin graniczących z Gminą Żarów. W ramach tej inicjatywy zrekrutujemy instytucję, która będzie współpracować w ochronie lokalnej historii, będzie uczestniczyć jako partner Fundacji w poszczególnych
  działaniach twórczych, edukacyjnych oraz artystycznych.
 6. Film promocyjny z drona żarowskich zabytków: Wykonamy serię filmów wideo, pokazujących detale oraz charakterystyczne elementy architektoniczne; budynków, kościołów, zamków, kamienic itp. Znajdujących się w Gminie Żarów. Wykonanie zdjęć lotniczych ma na celu przybliżenie form architektonicznych, kopuł, gzymsów, części zabytkowych elewacji, płaskorzeźb itp., które są kiepsko widoczne z poziomu ziemi.
 7. Wydanie gazety, która zreasumuje działania projektowe oraz zasoby Regału pamięci z lat 2017-2018.

O terminach realizacji poszczególnych punktów programu, organizatorzy: Fundacja Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl, będą informować na stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych. Tymczasem zapraszamy na stronę projektu: Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Żarów

Share on
One Reply to “Biblioteka dziedzictwa z dofinansowaniem od Muzeum Historii Polski!”
Dodaj komentarz