Kapsułę Czasu zamykamy 8 grudnia 2017 roku

Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Urząd Miejski w Żarowie zapraszają mieszkańców Gminy Żarów do uczestnictwa w projekcie:

KAPSUŁA CZASU – ZAMYKAMY NA 25 LAT

Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymał Tomasz Nycz

Miejsce: Żarów
Data zamknięcia: Ze względu na trudności urzędowe zamknięcie kapsuły nastąpi nie 25 listopada 2017, a 8 grudnia 2017 roku.
Czas: 17:00
Wstęp bezpłatny

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kapsuła czasu, powstanie w ramach projektu „Opowiadania o mieście”, który składa się z trzech współgrających ze sobą części:

1⃣ Mapa opowiadań historycznych, która funkcjonuje na stronie internetowej składającej się z mapy topograficznej Żarowa, zawierającej lokalne opowiadania historyczne. Teksty „historyczne” przeczytane są na ulicy przez zaproszonych wcześniej do współpracy mieszkańców miasta… Więcej informacji na: https://inicjatywab.pl/opowiadaniaomiescie/

2⃣ Częścią wizualną projektu, która dopełni nagrania dźwiękowe, są opublikowane na stronie internetowej tzw. „retrospektywne fotoslajdery”, składające się z zeskanowanej przedwojennej pocztówki oraz aktualnej autorskiej fotografii, która została wykonana w takiej samej perspektywie, jak jej odpowiednik; kartka pocztowa. Za pomocą myszki odbiorca strony, może przewijać grafiki, odsłaniając widok miasta; aktualny lub przedwojenny. Do stworzenie tego elementu inicjatywy wykorzystaliśmy pocztówki oraz zdjęcia ze zbiorów lokalnych kolekcjonerów.

3⃣ I wreszcie „Kapsuła czasu” – pliki wchodzące w skład „mapy opowiadań historycznych”, wspomnienia narracyjne bohaterów projektu, zeskanowane pocztówki – stanowić będą podstawę kapsuły czasu. W tej części projektu chcemy stworzyć ogólnodostępną akcję, polegające na rozdaniu osobom zainteresowanym nośników pamięci typu: pendrive, w celu zapisania na nich własnych wspomnień związanych z miastem, zeskanowanych fotografii z rodzinnych albumów, nagrań dźwiękowych (być może autorstwa lokalnych grup muzycznych), amatorskich lub profesjonalnych nagrań video oraz listów do kolejnych pokoleń. Wszystkie zebrane pendrive oraz napisane listy, wrzucone do „Skrzynki poczty historycznej” w formie kapsuły, umieścimy w przestrzeni miejskiej Żarowa. Kapsuła z wieloma informacjami zostanie otworzona po 25 latach w celu skopiowania materiałów i dodaniu kolejnych lokalnych opowiadań dla potomnych.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

➡ Co zbieramy ? W kapsule czasu znajdą się dwa rodzaje dokumentów: drukowane (tutaj przewidujemy zamknięcie ok 100 kopert zawierających listy drukowane i pisane ręcznie dla potomnych) oraz cyfrowe (tu zachęcamy do dzielenia się np. własną twórczością, zbiorami rodzinnymi, refleksją ta temat otaczającego nas świata, wspomnienia i komentarze dot. szeroko pojętej Gminy Żarów etc.).

KOPERTY wrzucamy do skrzynki poczty historycznej lub zostawiamy na Regale pamięci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Żarów.
PLIKI CYFROWE wysyłamy na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Kapcuła czasu – Zamkykamy na 25 lat)

➡ Chcesz wziąć udział w niesamowitym projekcie? Schowaj „cząstkę siebie” na 25 lat… napisz list do rodziców, rodzeństwa lub wnuków… kapsuła czasu zostanie otwarta komisyjnie za 25 lat i dostarczy Nam wszystkim, społeczności żarowskiej wielu informacji na temat ówczesnego Żarowa.

➡ Jak otworzymy kapsułę czasu… wszystkie zaklejone koperty trafią do adresatów, NIE OTWIERAMY Państwa korespondencji, zadbamy o to aby poczta historyczna dotarła na wskazany na kopercie adres. Pliki cyfrowe skopiujemy, wgramy nowe pliki, a następnie… zamkniemy kapsułę na kolejne 25 lat!

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

➡ Jak zbieramy materiały? Mieszkańcy Gminy Żarów, mogą przekazywać własne materiały wizualne i tekstowe, które umieścimy w kapsule czasu, na dwojaki sposób:

1. Listy, zamknięte w kopercie, na której należy napisać: IMIĘ I NAZWISKO ADRESATA należy wrzucać do „Skrzynki poczty historycznej”, która zainstalowana jest pod „telebimem” przy Armii Krajowej 40 (więcej informacji o skrzynce znajdziecie na: https://inicjatywab.pl/poczta-historyczna/). Koperty z zawartością można także dostarczać do Biblioteki Publicznej w Żarowie, w godzinach funkcjonowania placówki: (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.30)

2. Pliki elektroniczne, tj. autorskie nagrania audio, wideo, pliki tekstowe, zeskanowane zdjęcia z albumów rodzinnych, współczesne fotografie miasta i najbliższych, refleksje i przemyślenia wysyłamy na adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl. Dozwolone formaty plików to: MP3, MP4, JPG, PNG, PDF.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Projekt realizowany w ramach stypendium, które przyznało: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Twórca projektu: Tomasz Nycz. Organizator: Fundacja Inicjatywa B, Stowarzyszenie Labiryntarium.pl oraz Urząd Miejski w Żarowie, Partner: Puruno, igutek.pl. Wsparcie organizacyjne: Agencja Reklamowa GEOSPACE

Share on