Projekt

Mydlany Park Festiwal 3

Opis

Piana Party w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej z Pożarzyska. Foto. Marek Wąsowski