Projekt

Cyknij, a następnie wywołaj – Otwarcie ciemni fotograficznej w Żarowie

Opis

Pomnik przy Szkole Podstawowej w Żarowie. Foto. Hanna Rypan