Projekt

9 edycja Different Point of View / Sobótka

Opis

Michał Hajdukiewicz – Jeden z gospodarzy 9 edycji festiwalu Different Point of View w Sobótce. Foto. Łukasz Moskal