O Fundacji

Fundacja Inicjatywa B - Kto ją tworzy ?

Wszelkie inicjatywy, projekty oraz wydarzenia kreowane przez Fundację Inicjatywa B, mają inspirować i umożliwiać samorealizację młodych artystów, rozpoczynających swoją życiową przygodę, swoje narracje! Sposób działania fundacji, unaocznia także płaszczyzny twórcze długoletnich, aktywnych rzemieślników kultury, którzy mogąc przedstawić swoją twórczość; angażują się w niecodzienne eksperymenty i twory kultury organizowane przez zespół fundacyjny.

Robimy kulturę…

Zobacz jak robimy kulturę...

Jeżeli posiadasz pomysł na realizację autorskiego projektu artystycznego, przyjdź po profesjonalne narzędzia, które pomogą Ci go urzeczywistnić!

Przestrzeń

Wskazujemy płaszczyzny twórcze dla początkujących oraz długoletnich twórców sztuki oraz kultury. Aranżujemy na nowo zapomniane punkty przestrzeni miejskiej, kreujemy nowe miejsca spotkań. Budujemy relacje pomiędzy artystami, organizatorami, a odbiorcami naszych projektów!

Edukacja

Gdy powstaje odpowiednia przestrzeń… rozpoczynamy działania ukierunkowane na edukację artystyczną i medialną. Ten proces charakteryzuje się niekatalogowym spojrzeniem na istniejący temat. Za pomocą form praktycznych zaszczepiamy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych teatr, film, muzykę, performance i wiele innych mediów, na których oparte są nasze narracje.

Kooperacje

Przy każdym przedsięwzięciu artystycznym lub edukacyjnym, zespół fundacyjny szuka profesjonalistów w swojej dziedzinie, którzy zechcą zarazić swoją pasją uczestników Naszych projektów. W związku z powyższym Fundacja Inicjatywa B współpracuje przy organizacji przedsięwzięć lokalnych i ogólnopolskich z wieloma instytucjami oraz osobami prywatnymi rozwijając swoje doświadczenie na gruncie szeroko pojętej animacji kultury…

Dane organizacji

REGON 022486681
NIP 884-275-19-69
KRS 0000521100

Adres siedziby

ul. Komunardów 11/4A
58-100 Świdnica
woj. dolnośląskie

Kontakt

+ (48) 781-041-989
kontakt@inicjatywab.pl
www.inicjatywab.pl

Zespół Fundacji Inicjatywa B

Pracujemy razem na wielu płaszczyznach, w wielu tematach i dla mnóstwa odbiorców… Mało jest osób, którzy bezkompromisowo realizują swój wcześniej zamierzony plan: naszym celem jest kreowane wydarzeń artystycznych i edukacyjnych w sposób jak najbardziej profesjonalny. Drogi gościu poznaj zespół Fundacji Inicjatywa B… Autorem wybranych fotografii jest Piotr Świeszkowski.

aktywista – działający w obszarze animacji kultury. Absolwent antropologii kultury z realizacją filmu dokumentalnego oraz animacji 3D i efektów specjalnych w mediach na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Aktor teatralny z 15-letnim doświadczeniem scenicznym, laureat trzeciej nagrody TVP w konkursie „Dolina kreatywna” (wspólnie z zespołem Teatru „Bezdomnego”), twórca ogólnopolskich projektów teatralno-filmowych, teoretyk filmowy, autor projektów multimedialnych, multidyscyplinarnych, pasjonat lokalnej historii, kuglarz.

aktywistka – animatorka kultury, fundraiser i doradca wielu fundacji oraz stowarzyszeń. Obecnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wolontariatu, budowania strategii i pozyskiwania funduszy na działalność. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji pochodzących z funduszy krajowych i europejskich, współtwórczyni wielu projektów artystycznych, mieszkanka Świdnicy, lubi psy.

umysł ścisły – współtwórca projektów kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Absolwent elektroniki-mikrosystemów na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie doktorant. Realizator autorskich projektów medialnych. Wizjoner, wynalazca wielu prototypowych urządzeń służących wydarzeniom artystycznym, operator drona, interesuje się nowinkami technicznymi, tłumacz w Naszej organizacji, kuglarz.

grafik – projektant, programista. Twórca projektów multimedialnych oraz internetowych, kreator stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, konsultant ds. ewaluacji projektów multimedialnych. Web & iOS Dev, administrator oraz serwisant stron Naszej organizacji. Miły gość.

koordynator – współorganizator projektów artystycznych na terenie Dolnego Śląska. Studentka zarządzania i inżynierii produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się kontaktem z lokalnymi mediami ws promocji autorskich projektów tworzonych przez Naszą organizację. Mieszka na wsi, lubi koty.

Współzałożyciel i działacz żarowskiego Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Pasjonat lokalnej historii Miasta i Gminy Żarów, aktywista i organizator wydarzeń związanych z zachowaniem pamięci o lokalnej przestrzeni. Konsultant i pomysłodawca projektów historycznych organizowanych i współtworzonych przez Naszą organizację.

koordynator – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, aktorka i performerka Teatru Bezdomnego im. Bohumila Hrabala w Żarowie, czynnie buduje i współorganizuje wydarzenia kulturalne podejmowane przez fundację.

Aktorka i performerka Teatru Bezdomnego im. Bohumila Hrabala w Żarowie, czynnie buduje i współorganizuje wydarzenia kulturalne podejmowane przez fundację.

Aktorka i performerka Teatru Bezdomnego im. Bohumila Hrabala w Żarowie, czynnie buduje i współorganizuje wydarzenia kulturalne podejmowane przez fundację.

Realizator dźwięku i obraz w projektach artystycznych oraz edukacyjnych. Koordynator zaplecza technicznego. Współtwórca ogólnoposlich projektów teatralnych i filmowych.