Fundacja Inicjatywa B

O Fundacji

Kilka słów o Fundacji Inicjatywa B.

01.

Przestrzeń

Wskazujemy płaszczyzny twórcze dla początkujących oraz długoletnich twórców sztuki oraz kultury. Aranżujemy na nowo zapomniane punkty przestrzeni miejskiej, kreujemy nowe miejsca spotkań. Budujemy relacje pomiędzy artystami, organizatorami, a odbiorcami naszych projektów!

02.

Edukacja

Gdy powstaje odpowiednia przestrzeń… rozpoczynamy działania ukierunkowane na edukację artystyczną i medialną. Ten proces charakteryzuje się niekatalogowym spojrzeniem na istniejący temat. Za pomocą form praktycznych zaszczepiamy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych nasze narracje!

03.

Kooperacje

Przy każdym przedsięwzięciu artystycznym lub edukacyjnym, zespół fundacyjny szuka profesjonalistów w swojej dziedzinie, którzy zechcą zarazić swoją pasją uczestników Naszych projektów i innych inicjatyw, do tworzenia których zapraszamy różne instytucje i persony!

team-member-img
Tomasz Nycz
Prezes Fundacji / Fundator

Aktywista – działający w obszarze animacji kultury. Absolwent antropologii kultury z realizacją filmu dokumentalnego oraz animacji 3D i efektów specjalnych w mediach na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Aktor teatralny. Twórca ogólnopolskich projektów filmowych. Stypendysta MKiDN.

team-member-img
Małgorzata Nycz
Członek Zarządu

Koordynator projektów oraz działań twórczych podejmowanych przez Naszą organizację. Podczas wydarzeń zajmuje się pierwszą pomocą.

team-member-img
Joanna Żywioł
Kontakt z mediami

Koordynator – współorganizator projektów artystycznych na terenie Dolnego Śląska. Absolwentka zarządzania i inżynierii produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się kontaktem z lokalnymi mediami ws promocji autorskich projektów tworzonych przez Naszą organizację. Lubi koty.

team-member-img
Wojciech Majstrzyk
Twórca projktów

Umysł ścisły – współtwórca projektów kulturalno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Absolwent elektroniki-mikrosystemów na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie doktorant. Realizator autorskich projektów medialnych. Wizjoner, wynalazca wielu prototypowych urządzeń służących wydarzeniom artystycznym.

team-member-img
Maciej Wabik
Konsultant

Współzałożyciel i działacz żarowskiego Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Pasjonat lokalnej historii Miasta i Gminy Żarów, aktywista i organizator wydarzeń związanych z zachowaniem pamięci o lokalnej przestrzeni.

team-member-img
Konrad Wyroba
Organizator działań

Czynnie buduje i współorganizuje wydarzenia kulturalne, artystyczne, edukacyjne oraz historyczne podejmowane przez fundację.

team-member-img
Katarzyna Kramarczuk
Organizator działań

Czynnie buduje i współorganizuje wydarzenia kulturalne, artystyczne, edukacyjne oraz historyczne podejmowane przez fundację.

team-member-img
Gwidon Pis
Organizator działań

Czynnie buduje i współorganizuje wydarzenia kulturalne, artystyczne, edukacyjne oraz historyczne podejmowane przez fundację.

team-member-img
Marcin Sawicki
Organizator działań

Czynnie buduje i współorganizuje wydarzenia kulturalne, artystyczne, edukacyjne oraz historyczne podejmowane przez fundację. Zajmuje się kwestiami technicznymi i estradowymi.

team-member-img
Mateusz Cudo
Strona www

Opiekun strony internetowej Naszej organizacji. Wdraża nowe technologie i rozwiązania, które poprawiają jakość funkcjonowania witryn internetowych Fundacji Inicjatywa B.

Jeśli potrzebujesz, skorzystaj z poniższych informacji…

REGON 022486681
NIP 884-275-19-69
KRS 0000521100

ul. Armii Krajowej 2/1
58-130 Żarów
powiat świdnicki
woj. dolnośląskie

+ (48) 781-041-989
kontakt@inicjatywab.pl
www.inicjatywab.pl

Jesteście zainteresowani współpracą ?

Nasze kooperacje i współpraca

Nasza organizacja związana jest ściśle z działalnością sceniczną, estradową, warsztatową, wydawniczą oraz społeczną, przez co jej narracja dociera do szerokiego grona odbiorców. Celem wszystkich projektów oraz inicjatyw realizowanych przez Fundację Inicjatywa B jest budowanie świadomości artystycznej poprzez teatr, film, dokument, animację, muzykę, design, grafikę, fotografię oraz działalność wydawniczą – a wszystko to w praktyce i teorii. Poniżej przedstawiamy instytucje, firmy oraz osoby prywatne, które współpracują z Naszą organizacją na różnorodnej płaszczyźnie twórczej, artystycznej, edukacyjnej.
Dofinansowania

Projekty Fundacji Inicjatywa B z dotacjami

Poniżej przedstawiamy listę instytucji, które zdecydowały się przyznać środki finansowe, na działania prowadzone przez Fundację Inicjatywa B. Podziękowania kierujemy dla: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta i Gminy Świdnica, A-I-R Wro - Wrocław 2016, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Muzeum Historii Polski.

Dołącz do zespołu Inicjatywy B

Pracujemy razem na wielu płaszczyznach, w wielu tematach i dla mnóstwa odbiorców… Mało jest osób, którzy bezkompromisowo realizują swój wcześniej zamierzony plan: Naszym celem jest kreowane wydarzeń artystycznych i edukacyjnych w sposób jak najbardziej profesjonalny. Drogi gościu dołącz do zespołu Fundacji Inicjatywa B!