Narracje główne

Zapoznaj się z Naszymi narracjami...

Nasza organizacja związana jest ściśle z działalnością sceniczną, estradową, warsztatową, wydawniczą oraz społeczną, przez co jej narracja dociera do szerokiego grona odbiorców. Celem wszystkich projektów oraz inicjatyw realizowanych przez Fundację Inicjatywa B jest budowanie świadomości artystycznej poprzez teatr, film, dokument, animację, muzykę, design, grafikę, fotografię oraz działalność wydawniczą – a wszystko to w praktyce i teorii. Poniżej przedstawiamy wybrane przez Nas, główne narracje…

Film i animacja

Organizacja spotkań filmowych oraz projekcji materiałów wizualnych oscylujących wokół filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego i innych etiud. Projektowanie oraz produkcja szeroko pojętego obrazu.

Muzyka

Organizacja spotkań muzycznych, koncertów, recitali. Tworzenie własnych aranżacji muzycznych wykorzystywanych w autorskich inicjatywach. Promocja twórczości młodych artystów.

Sztuki wizualne

Działalność związana z projektowaniem, designem, fotografią oraz grafiką 2 i 3D. Realizacja autorskich projektów związanych z wernisażami, branżą wydawniczą, artystyczną i społeczną.

Warsztaty

Projektowanie i organizacja praktycznych form warsztatowych, dedykowanych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z różnych dziedzin sztuki. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę animatorów.

Historia

Działalność związana z promowaniem i pielęgnowaniem lokalnej historii Miasta i Gminy Żarów. Organizacja wydarzeń kulturalnych o tematyce historycznej.

Wernisaż

Aranżowanie wystaw oraz wernisaży outdoorowych. Promowanie początkujących i zaawansowanych twórców kultury. Organizacja i krytyka wystaw ogólnopolskich, współpraca z kuratorami sztuki i muzeami.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW FUNDACJI INICJATYWA B

Rok 2017

Fundacja Inicjatywa w roku 2017 zaangażowała się w kwestie społeczne, historyczne, kulturalne, artystyczne oraz filmowe. Zespół Inicjatywy B; podjął działania związane z ingerencją artystyczną w przestrzeń miasta, nawiązał współpracę z licznymi instytucjami z całej Polski kreując nowe formy wyrazu.

Zrealizowaliśmy 40 wydarzeń

W ramach 40 wydarzeń (cyklicznych lub jednorazowych) wzięło udział ponad 3500 odbiorców bezpośrednich. Fundacja Inicjatywa B, uważa że taka sama liczba odbiorców pośrednich zobaczyła Nasze realizacje w przestrzeni miejskiej oraz w przestrzeni wirtualnej. Szczegółowe informacje o zrealizowanych wydarzeniach można znaleźć na stronie podsumowania roku 2017.

Dla ponad 3544 uczestników

Począwszy od warsztatów dla dzieci i młodzieży, prelekcji i spotkań autorskich, po kino plenerowe i wydarzenia audio-wizualne. Fundacja Inicjatywa angażuje się kwestie społeczne, historyczne, kulturalne, artystyczne oraz filmowe. Podejmuje działania związane z ingerencją artystyczną w przestrzeń miasta. Animatorzy podejmują współpracę z licznymi instytucjami kreując nowe formy wyrazu.

Rok 2016

Rok 2016 był bardzo pracowity. Wernisaże, projekcje filmowe, koncerty, warsztaty, wykłady, spektakle i spotkania autorskie, mydlane happeningi, literackie bitwy, eksperymentalne formy twórcze, gry miejskiej, festiwale – to tylko niektóre narracje, które udało się zorganizować w tym roku!

Zrealizowaliśmy 20 projektów

Począwszy od warsztatów dla dzieci i młodzieży, prelekcji i spotkań autorskich, po kino plenerowe i wydarzenia audio-wizualne. Fundacja Inicjatywa angażuje się kwestie społeczne, historyczne, kulturalne, artystyczne oraz filmowe. Podejmuje działania związane z ingerencją artystyczną w przestrzeń miasta. Animatorzy podejmują współpracę z licznymi instytucjami kreując nowe formy wyrazu. Rozpoczynamy proces pielęgnacji pamięci o regionie 58-130.

Dla 2615 uczestników

Naszymi odbiorcami są dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy z terenu Gminy Żarów – Powiatu Świdnickiego – Województwa Dolnośląskiego. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych mieszkańców, aby ułatwić im lepszy, bezpłatny dostęp do szeroko pojętej kultury.

Rok 2015

Rok 2015 był bardzo pracowity. Wernisaże, projekcje filmowe, koncerty, warsztaty, wykłady, spektakle i spotkania autorskie – to tylko niektóre narracje, które udało się zorganizować w tym roku!

Zrealizowaliśmy 14 projektów

Począwszy od warsztatów dla dzieci i młodzieży, prelekcji i spotkań autorskich, po kino plenerowe i wydarzenia audio-wizualne. Fundacja Inicjatywa angażuje się kwestie społeczne, historyczne, kulturalne, artystyczne oraz filmowe. Podejmuje działania związane z ingerencją artystyczną w przestrzeń miasta.

Dla 1306 uczestników

Naszymi odbiorcami są dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy z terenu Gminy Żarów – Powiatu Świdnickiego – Województwa Dolnośląskiego. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnych mieszkańców, aby ułatwić im lepszy, bezpłatny dostęp do szeroko pojętej kultury.