Ogólnopolskie spotkania młodych w kinie...

Poprzez realizację wielu spotkań, Fundacja Inicjatywa B zakłada zwiększenie świadomości artystyczno-estetycznej dzieci i młodzieży na temat ambitnych dziedzin, oscylujących wokół filmu animowanego, niezwykłego świata ruchu we współczesnej kinematografii, poszczególnych etapów tworzenia filmu dokumentalnego i fabularnego, gatunków filmowych, inspirujących kreacji aktorskich i bajkowych, efektów specjalnych, projekcji cyfrowych w przestrzeni, zabiegów filmowych, różnych form teatralnych, teatru interaktywnego, a wszystko to dzięki pięknej idei, charakteryzującej się tolerancją, otwartością na nowe horyzonty, krzewieniem kultury i sztuki, propagowaniem twórczego działania wśród młodych ludzi.

KINOWE SPOTKANIA, NIE TYLKO W KINIE...

Fundacja Inicjatywa B realizuje niniejsze wykłady multimedialne w ramach autorskiego projektu artystycznego: „Different Point of View – Inny Punkt Widzenia”. Niniejsze spotkania angażują lokalną społeczność szkolną, która post factum rozpoczyna swoją przygodę z szeroko pojętym materiałem wizualnym…

Dla kogo prowadzimy spotkania filmowe...

Odbiorcami projektu: „Kinowe Spotkania Młodych” są zorganizowane grupy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciu możliwe jest po wcześniejszym kontakcie z organizatorem: Fundacją Inicjatywa B.

Pomoce dydaktyczne po spotkaniu!

Każdorazowo po spotkaniu multimedialnym, opiekun-wychowawca grupy zorganizowanej, otrzymuje kompleksowy materiał dydaktyczny, który zawiera omówienie tematu, analizę problemów, bibliografię oraz testy.

PRZEDSTAWIAMY TEMATYKĘ WYKŁADÓW MULTIMEDIALNYCH

Druga młodość tradycyjnych technik animacyjnych

Wykład multimedialny przybliży techniki i sposoby realizacji szeroko pojętej tradycyjnej animacji, która aktualnie przeżywa drugą młodość, konkurując tym samym z zaawansowanymi animacjami trójwymiarowymi.  Podczas projektu, uczestnicy „Kinowego Spotkania…” zapoznają się z różnymi formami animacyjnymi, które służą artystom do komentowania rzeczywistości. Aby wprowadzić widzów w niezwykły świat animacji, warto sięgnąć do historii, w której poruszona zostanie kwestia animacji rysunkowej, twórczości Walta Disneya oraz technik realizacji filmu rysunkowego.

Czas trwania: 35 min. | Kategoria wiekowa: Szkoły Podstawowe (klasy 1-4)

Animacja 3D - Świat przedstawiony w filmie

W ramach spotkania przedstawiona zostanie historia animacji 3D, porównamy film z animacją, które relacjonują to samo wydarzenie, przybliżymy język, jakim operuje współczesna animacja trójwymiarowa, scharakteryzujemy studio, w którym powstają animacje. Przedstawimy zastosowanie animacji 3D w grach komputerowych, nagrywanie ruchu na systemie motion capture, powiemy czym jest dubbing i jaką rolę odgrywa w animacjach. Unaocznimy animację 3D w edukacji. Cały wykład okraszony jest zabiegami muzycznym, wizualnym (stosownie dobranymi fragmentami filmowymi) oraz grą aktorską.

Czas trwania: 45 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 6), Gimnazja (klasy 1-3)

Film dokumentalny - Komentarz rzeczywistości

W ramach spotkania dokonamy analizy i charakterystyki głównych nurtów dokumentalnych. Przedstawione zostaną wady i zalety realizacji filmu dokumentalnego w odniesieniu do polskiej i zagranicznej szkoły filmowej. Omówione zostaną zagadnienia związane z produkcją, scenografią, reportażem, wywiadów narracyjno-biograficznych. Wszystkie powyższe zagadnienia ilustrowane będą dobranymi odpowiednio fragmentami filmowymi. Cały wykład okraszony jest zabiegami muzycznym, wizualnym (stosownie dobranymi fragmentami filmowymi).

Czas trwania: 50 min. | Kategoria wiekowa: Gimnazja (klasy 2-3), Szkoły Ponadgimnazjalne (klasy 1-4)

Efekty specjalne – Specjalne wrażenie we współczesnej kinematografii

Wykład multimedialny przybliży historię i rozwój zaawansowanych efektów specjalnych, których poznanie może sprawić, że dawna – jak i współczesna kinematografia stanie się bardziej zrozumiała, a sam widz przeobrazi się w świadomego odbiorcę filmów. Uczestnictwo w niniejszym wydarzeniu, pozwoli zainteresowanym poznać krótką historię efektów specjalnych, ewolucję i techniki powstawania znakomitych zabiegów kinowych, które szczegółowo omówione zostaną na podstawie atrakcyjnych materiałów filmowych.

Czas trwania: 45 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 6), Gimnazja (klasy 1-3)

Produkcja filmu – Klaps na planie, będzie nagranie

Wykład multimedialny poświęcony będzie szeroko pojętej produkcji filmowej, której stopień zaawansowania, wpływa na sukcesy większych i mniejszych projektów filmowych. Podczas wydarzenia uczestnicy „Kinowego Spotkania Młodych”, poznają tajniki tworzenia filmów fabularnych. Sięgną po profesjonalną terminologię filmową, która zobrazowana będzie znakomitymi fragmentami filmowymi.

Czas trwania: 50 min. | Kategoria wiekowa: Gimnazja (klasy 2-3), Szkoły Ponadgimnazjalne (klasy 1-4)

Garść gatunków filmowych - Omówione na przykładach

Tematem tego wykładu multimedialnego będą gatunki filmowe, które już w postaci swojego literackiego brata, powstawały i rozwijały się w starożytności, gdzie filozofowie i myśliciele, tu: Platon – klasyfikował gatunki literackie, których liczba w renesansie się powiększyła. W romantyzmie lista gatunków literackich się wymieszała, co poskutkowało narodzinami współczesnej hybrydy filmowej. Uczestnicy spotkania wybiorą się w podróż po najnowszych produkcjach filmowych, analizowanych przez pryzmat gatunku filmowego.

Czas trwania: 40 min. | Kategoria wiekowa: Gimnazja (klasy 1-3)

WYBRANE REALIZACJE KINOWYCH SPOTKAŃ MŁODYCH

INAUGURACJA
9 EDYCJI
DIFFERENT POINT
OF VIEW

Inauguracji 9 edycji autorskiego festiwalu filmowego„Different Point of View – Inny Punkt Widzenia” odbyła się w dniach 19-21 czerwca 2017 r., w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W ramach wykładów multimedialnych, w których omówione zostały trzy tematy: „Druga młodość tradycyjnych technik animacyjnych”, „Animacja 3D – Świat przedstawiony we współczesnej kinematografii” oraz „Film dokumentalny – Komentarz rzeczywistości” uczestniczyło 249 osób z okolicznych szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z Żarowa, Szkoła Podstawowa im. UNICEF z Imbramowic, Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke z Mrowin! 9 DPoV został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Poznaj wybrane opinie na temat KSM:

Dzieci zostały zapoznane z różnymi rodzajami animacji w sposób ciekawy, dynamiczny i interesujący. Dodatkowa jedna z technik została urozmaicona przez prowadzącego ciekawym pokazem. Oprócz tego prowadzący zadbał o ciekawą oprawę muzyczną. Język prowadzącego było zrozumiały i ciekawy dla młodego odbiorcy. Prezentację wzbogaciła projekcja kilku filmów animowanych

Helena Feszter, Małgorzata Biedrzycka – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Dzień 1

Zapraszamy do zapoznania się z relacją „Kinowych Spotkań Młodych”, która znajduje się na facebooku!

INAUGURACJA
7 EDYCJI
DIFFERENT POINT
OF VIEW

Inauguracji 7 edycji autorskiego festiwalu artystycznego „Different Point of View – Inny Punkt Widzenia” odbyła się 10 i 11 czerwca 2015 r., w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W ramach wykładów multimedialnych, w których omówiony został szeroko pojęty proces tworzenia filmów (dokumentalnych, fabularnych oraz animowanych) uczestniczyło 176 osób z żarowskich szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

W ramach „Kinowych Spotkań Młodych” zaprezentowano następujące tematy: „Efekty specjalne – Specjalne wrażenie we współczesnej kinematografii”, „Produkcja filmu – Klaps na planie, będzie nagranie”, „Garść gatunków filmowych” oraz „Film animowany – jak zrobiony i nagrany ?”.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją wykładów multimedialnych, które stanowiły część programu 7 edycji „Different Point of View”.

DSC_0126

Materiały wizualne, animacje, grafiki...

Produkcja multimedialnych wykładów-spektakli, wymusza na ich twórcach kreatywnego spojrzenia na dynamiczną grafikę filmową, która urozmaica obraz, wnosi do świata filmu nowe możliwości. Grafika i Animacja 3D są bardzo atrakcyjne dla młodego widza, dlatego też sprawdza się w naszych przedsięwzięciach.

Prezentujemy efekt pracy z dynamiczną grafiką filmową: trójwymiarowa postać, stworzona na potrzebę nowatorskich spektakli teatralno-filmowych, w październiku 2014 roku trójwymiarowy bohater odegrał pierwszą w swoim wirtualnym życiu rolę. Podczas ogólnopolskiego projektu „Kinowe Spotkania Młodych”, bohater FTB, wszedł w interakcję z żywym aktorem w multimedialnym fragmencie scenicznym. Po stworzeniu postaci, animatorzy Fundacji Inicjatywa B, przeprowadzili proces udźwiękowienia materiału filmowego. Dograno także dubbing: głosu użyczył aktor Teatru Bezdomnego im. Bohumila Hrabala w Żarowie, Wojciech Kutołowski. Projekt realizowany jest w kooperacji z „Krzywym Kadrem” oraz „Render Element”. Zapraszamy do zapoznania się z galerią przedsięwzięcia, unaoczniającą powstawanie poszczególnych etapów tworzenia Fruwającego Turbo Bohatera.