Ogólnopolskie spotkania młodych w kinie...

Poprzez realizację wielu spotkań, Fundacja Inicjatywa B zakłada zwiększenie świadomości artystyczno-estetycznej dzieci i młodzieży na temat ambitnych dziedzin, oscylujących wokół filmu animowanego, niezwykłego świata ruchu we współczesnej kinematografii, poszczególnych etapów tworzenia filmu dokumentalnego i fabularnego, gatunków filmowych, inspirujących kreacji aktorskich i bajkowych, efektów specjalnych, projekcji cyfrowych w przestrzeni, zabiegów filmowych, różnych form teatralnych, teatru interaktywnego, a wszystko to dzięki pięknej idei, charakteryzującej się tolerancją, otwartością na nowe horyzonty, krzewieniem kultury i sztuki, propagowaniem twórczego działania wśród młodych ludzi.

KINOWE SPOTKANIA, NIE TYLKO W KINIE...

Fundacja Inicjatywa B realizuje niniejsze wykłady multimedialne w ramach autorskiego projektu artystycznego: „Different Point of View – Inny Punkt Widzenia”. Niniejsze spotkania angażują lokalną społeczność szkolną, która post factum rozpoczyna swoją przygodę z szeroko pojętym materiałem wizualnym…

Dla kogo prowadzimy spotkania filmowe...

Odbiorcami projektu: „Kinowe Spotkania Młodych” są zorganizowane grupy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciu możliwe jest po wcześniejszym kontakcie z organizatorem: Fundacją Inicjatywa B.

Pomoce dydaktyczne po spotkaniu!

Każdorazowo po spotkaniu multimedialnym, opiekun-wychowawca grupy zorganizowanej, otrzymuje kompleksowy materiał dydaktyczny, który zawiera omówienie tematu, analizę problemów, bibliografię oraz testy.

PRZEDSTAWIAMY TEMATYKĘ WYKŁADÓW MULTIMEDIALNYCH

Animowane gatunki filmowe

Wykład multimedialny przybliży najmłodszym widzom gatunki filmowe. Podczas projektu, uczestnicy „Kinowego Spotkania…” zapoznają się z różnymi gatunkami filmowymi, które istnieją w filmie animowanym. Za pomocą polskich i zagranicznych produkcji animowanych, widzowie dowiedzą się czym charakteryzuje się western czy film przygodowy, dowiedzą się w jaki sposób rozpoznać gatunek filmowy na podstawie komercyjnych i niekomercyjnych produkcji wizualnych.

Czas trwania: 35 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 1-4)

Dźwięk w filmie

W ramach spotkania przedstawiona zostaną różne techniki nagrywania-tworzenia dźwięku, na potrzeby współczesnej kinematografii. Widzowie „Kinowego Spotkania…” będą mogli zobaczyć i usłyszeć jak powstaje foley czy sound design, dowiedzą się jakie warstwy dźwiękowe składają się na film oraz jak wygląda praca aktorów dubbingowych. Temat zostanie omówiony na kinie animowanym i fabularnym na podstawie polski i zagranicznych produkcji filmowych. Całość okraszona zostanie niezwykłą dynamiczną grafiką i formami praktycznymi.

Czas trwania: 45 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 5-8)

Wiedźmin w trzech formach: książka, film, a gra komputerowa?

W ramach spotkania dokonamy analizy i charakterystyki głównych wątków w „Wiedźminie”, książka stanie się punktem wyjścia do porównania filmu z głośną grą komputerową. W ramach spotkania dokonamy charakterystyki głównego bohatera, sposobu narracji, warstwy wizualnej, efektów specjalnych… Stworzymy zestawienie najciekawszych scen, które w grze oraz filmie inaczej oddziałują na widza. Zastanowimy się nad atrakcyjnością przekazu oraz interaktywnością świata w grze. Całe spotkanie zostanie okraszone wyjątkowymi fragmentami filmowymi z planów zdjęciowych, odautorskimi komentarzami oraz analizą.

Czas trwania: 50 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 7-8), Szkoły Ponadgimnazjalne (klasy 1-4)

Druga młodość tradycyjnych technik animacyjnych

Wykład multimedialny przybliży techniki i sposoby realizacji szeroko pojętej tradycyjnej animacji, która aktualnie przeżywa drugą młodość, konkurując tym samym z zaawansowanymi animacjami trójwymiarowymi.  Podczas projektu, uczestnicy „Kinowego Spotkania…” zapoznają się z różnymi formami animacyjnymi, które służą artystom do komentowania rzeczywistości. Aby wprowadzić widzów w niezwykły świat animacji, warto sięgnąć do historii, w której poruszona zostanie kwestia animacji rysunkowej, twórczości Walta Disneya oraz technik realizacji filmu rysunkowego.

Czas trwania: 35 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 1-4)

Animacja 3D - Kreacja rzeczywistości

W ramach spotkania przedstawiona zostanie historia animacji 3D, porównamy film z animacją, które relacjonują to samo wydarzenie, przybliżymy język, jakim operuje współczesna animacja trójwymiarowa, scharakteryzujemy studio, w którym powstają animacje. Przedstawimy zastosowanie animacji 3D w grach komputerowych, nagrywanie ruchu na systemie motion capture, powiemy czym jest dubbing i jaką rolę odgrywa w animacjach. Unaocznimy animację 3D w edukacji. Cały wykład okraszony jest zabiegami muzycznym, wizualnym (stosownie dobranymi fragmentami filmowymi) oraz grą aktorską.

Czas trwania: 45 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 7-8), Szkoła Ponadgimnazjalna (klasy 1-4)

Film dokumentalny - Komentarz rzeczywistości

W ramach spotkania dokonamy analizy i charakterystyki głównych nurtów dokumentalnych. Przedstawione zostaną wady i zalety realizacji filmu dokumentalnego w odniesieniu do polskiej i zagranicznej szkoły filmowej. Omówione zostaną zagadnienia związane z produkcją, scenografią, reportażem, wywiadów narracyjno-biograficznych. Wszystkie powyższe zagadnienia ilustrowane będą dobranymi odpowiednio fragmentami filmowymi. Cały wykład okraszony jest zabiegami muzycznym, wizualnym (stosownie dobranymi fragmentami filmowymi).

Czas trwania: 50 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 7-8), Szkoła Ponadgimnazjalna (klasy 1-4)

Efekty specjalne we współczesnej kinematografii

Wykład multimedialny przybliży historię i rozwój zaawansowanych efektów specjalnych, których poznanie może sprawić, że dawna – jak i współczesna kinematografia stanie się bardziej zrozumiała, a sam widz przeobrazi się w świadomego odbiorcę filmów. Uczestnictwo w niniejszym wydarzeniu, pozwoli zainteresowanym poznać krótką historię efektów specjalnych, ewolucję i techniki powstawania znakomitych zabiegów kinowych, które szczegółowo omówione zostaną na podstawie atrakcyjnych materiałów filmowych.

Czas trwania: 45 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 6-8)

Produkcja filmu – Poszczególne etapy tworzenia filmu

Wykład multimedialny poświęcony będzie szeroko pojętej produkcji filmowej, której stopień zaawansowania, wpływa na sukcesy większych i mniejszych projektów filmowych. Podczas wydarzenia uczestnicy „Kinowego Spotkania Młodych”, poznają tajniki tworzenia filmów fabularnych. Sięgną po profesjonalną terminologię filmową, która zobrazowana będzie znakomitymi fragmentami filmowymi.

Czas trwania: 50 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 7-8), Szkoła Ponadgimnazjalna (klasy 1-4)

Garść gatunków filmowych

Tematem tego wykładu multimedialnego będą gatunki filmowe, które już w postaci swojego literackiego brata, powstawały i rozwijały się w starożytności, gdzie filozofowie i myśliciele, tu: Platon – klasyfikował gatunki literackie, których liczba w renesansie się powiększyła. W romantyzmie lista gatunków literackich się wymieszała, co poskutkowało narodzinami współczesnej hybrydy filmowej. Uczestnicy spotkania wybiorą się w podróż po najnowszych produkcjach filmowych, analizowanych przez pryzmat gatunku filmowego.

Czas trwania: 40 min. | Kategoria wiekowa: Szkoła Podstawowa (klasy 6-8)

WYBRANE REALIZACJE KINOWYCH SPOTKAŃ MŁODYCH

INAUGURACJA
9 EDYCJI
DIFFERENT POINT
OF VIEW

Inauguracji 9 edycji autorskiego festiwalu filmowego„Different Point of View – Inny Punkt Widzenia” odbyła się w dniach 19-21 czerwca 2017 r., w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W ramach wykładów multimedialnych, w których omówione zostały trzy tematy: „Druga młodość tradycyjnych technik animacyjnych”, „Animacja 3D – Świat przedstawiony we współczesnej kinematografii” oraz „Film dokumentalny – Komentarz rzeczywistości” uczestniczyło 249 osób z okolicznych szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z Żarowa, Szkoła Podstawowa im. UNICEF z Imbramowic, Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke z Mrowin! 9 DPoV został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Poznaj wybrane opinie na temat KSM:

Dzieci zostały zapoznane z różnymi rodzajami animacji w sposób ciekawy, dynamiczny i interesujący. Dodatkowa jedna z technik została urozmaicona przez prowadzącego ciekawym pokazem. Oprócz tego prowadzący zadbał o ciekawą oprawę muzyczną. Język prowadzącego było zrozumiały i ciekawy dla młodego odbiorcy. Prezentację wzbogaciła projekcja kilku filmów animowanych

Helena Feszter, Małgorzata Biedrzycka – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Dzień 1

Zapraszamy do zapoznania się z relacją „Kinowych Spotkań Młodych”, która znajduje się na facebooku!

INAUGURACJA
7 EDYCJI
DIFFERENT POINT
OF VIEW

Inauguracji 7 edycji autorskiego festiwalu artystycznego „Different Point of View – Inny Punkt Widzenia” odbyła się 10 i 11 czerwca 2015 r., w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. W ramach wykładów multimedialnych, w których omówiony został szeroko pojęty proces tworzenia filmów (dokumentalnych, fabularnych oraz animowanych) uczestniczyło 176 osób z żarowskich szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

W ramach „Kinowych Spotkań Młodych” zaprezentowano następujące tematy: „Efekty specjalne – Specjalne wrażenie we współczesnej kinematografii”, „Produkcja filmu – Klaps na planie, będzie nagranie”, „Garść gatunków filmowych” oraz „Film animowany – jak zrobiony i nagrany ?”.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją wykładów multimedialnych, które stanowiły część programu 7 edycji „Different Point of View”.

DSC_0126

Materiały wizualne, animacje, grafiki...

Produkcja multimedialnych wykładów-spektakli, wymusza na ich twórcach kreatywnego spojrzenia na dynamiczną grafikę filmową, która urozmaica obraz, wnosi do świata filmu nowe możliwości. Grafika i Animacja 3D są bardzo atrakcyjne dla młodego widza, dlatego też sprawdza się w naszych przedsięwzięciach.

Prezentujemy efekt pracy z dynamiczną grafiką filmową: trójwymiarowa postać, stworzona na potrzebę nowatorskich spektakli teatralno-filmowych, w październiku 2014 roku trójwymiarowy bohater odegrał pierwszą w swoim wirtualnym życiu rolę. Podczas ogólnopolskiego projektu „Kinowe Spotkania Młodych”, bohater FTB, wszedł w interakcję z żywym aktorem w multimedialnym fragmencie scenicznym. Po stworzeniu postaci, animatorzy Fundacji Inicjatywa B, przeprowadzili proces udźwiękowienia materiału filmowego. Dograno także dubbing: głosu użyczył aktor Teatru Bezdomnego im. Bohumila Hrabala w Żarowie, Wojciech Kutołowski. Projekt realizowany jest w kooperacji z „Krzywym Kadrem” oraz „Render Element”. Zapraszamy do zapoznania się z galerią przedsięwzięcia, unaoczniającą powstawanie poszczególnych etapów tworzenia Fruwającego Turbo Bohatera.